nieuws

Vakbondsleden stemmen in met cao verzekeringsbedrijf

Branche 880

Het onderhandelingsresultaat van de Cao Verzekeringsbedrijf Binnendienst en Buitendienst is door de leden van het Sectorbestuur Arbeidsvoorwaarden en de leden van FNV Finance, CNV Vakmensen en De Unie goedgekeurd. De nieuwe cao loopt tot 1 januari 2018 en voorziet onder meer in een structurele loonsverhoging van 1,25%.

Vakbondsleden stemmen in met cao verzekeringsbedrijf

Werkgevers en werknemers bereikten vorige maand een onderhandelingsresultaat over de nieuwe collectieve arbeidsovereenkomst, die met terugwerkende kracht per 1 juli 2016 geldt. De salarissen en de salarisschalen worden per 1 mei structureel verhoogd met 1,25%. Bovendien wordt deze maand 0,5% van het vaste jaarsalaris als eenmalige uitkering aan werknemers uitgekeerd.

Werkgroep

De onderhandelingen over de nieuwe cao verliepen (traditiegetrouw) moeizaam en werden in februari nog opgeschort.
Onder meer de pensioenregeling was een taai onderwerp; afgesproken is dat de pensioenparagraaf ongewijzigd blijft voor de looptijd van deze cao. In ruil daarvoor is de loonstijging beperkt. De werkgevers betalen nu de kostenstijging van de basispensioenregeling. Verder wordt er een paritaire werkgroep Pensioen ingericht, die de opdracht heeft om te adviseren over de maatregelen die mogelijk zijn om te komen tot een duurzame, solide en betaalbare pensioenregeling bij de volgende af te spreken cao. Dat advies volgt uiterlijk 1 september.
Werknemers kunnen eenmalig een budget ter waarde van € 500 benutten om op duurzame inzetbaarheid gerichte trainingen en ontwikkeltrajecten te volgen. Daarvoor krijgen zij een dag de gelegenheid om een training of workshop te volgen.
De definitieve tekst voor de cao wordt nog uitgewerkt.

Reageer op dit artikel