nieuws

‘Toezicht faalt regelmatig door gebrek aan kennis bij raad van commissarissen’

Branche 1021

Als toezicht op grote ondernemingen faalt, komt dat regelmatig doordat commissarissen onvoldoende besef hebben van de maatschappelijke rol en verantwoordelijkheid van de toezichthouder. Ook hebben raden van commissarissen onvoldoende kennis van integriteit. Dat constateren Hans Strikwerda en Jaap ten Wolde in hun boek ‘Verplichte literatuur voor commissarissen en bestuurders. Professionaliteit in governance’. Ze bestudeerden onder andere de casus van de DSB Bank.

‘Toezicht faalt regelmatig door gebrek aan kennis bij raad van commissarissen’

Volgens Jaap ten Wolde, adviseur op het gebied van integriteit en toezicht, en Hans Strikwerda, hoogleraar en management consultant, is een bijscholing van toezichthouders wenselijk. Het gaat te vaak mis met toezicht, stellen ze in hun boek Verplichte literatuur voor commissarissen en bestuurders. Professionaliteit in governance. “Mensen met keurige cv’s, met goede reputaties en met de beste bedoelingen kijken zonder in te grijpen toe hoe de rampen zich onder hun toezicht voltrekken.”

RvC machteloos

Eén zo’n ramp was de ondergang van DSB Bank. Strikwerda en Ten Wolde bestudeerden zes cases en destilleerden daaruit een vijftigtal gebreken in toezicht. Bij de case DSB Bank ging onder andere mis, zoals de commissie-Scheltema die het DSB-debacle in 2010 onderzocht ook al vaststelde, dat de raad van commissarissen (RvC) niet bij machte was bevoegdheid uit te oefenen. Ook communiceerde de RvC niet goed met DNB. De bancaire kennis en ervaring binnen de raad was bovendien uiterst beperkt. “Toen een van de deskundige leden na korte tijd constateerde dat zijn kennis en ervaring te lastig en te formalistisch werd ervaren door de CEO, vertrok hij. Kennelijk zonder een zichtbaar schokeffect bij de achterblijven de leden.”

Weinig kennis van integriteit

Uit deze casus en het falend toezicht bij Amarantis, Imtech, Econcern, Meavita en ROC Leiden proberen Strikwerda en Ten Wolde lering te trekken. Ze komen tot vijftig signaleringen van zaken die zij regelmatig fout zien gaan. Er is volgens hen bij commissarissen onder andere onvoldoende besef van hun rol en verantwoordelijkheid als toezichthouders. Bovendien hebben ze te weinig kennis van en inzicht in het begrip integriteit. Raden verzuimen regelmatig om externe deskundigheid in te huren.

Gebrekkige taakopvatting

Ook zijn commissarissen regelmatig te geconcentreerd op de persoon van de bestuurder en te weinig op het belang van de onderneming in de context van de sector en markt. Sommige raden van commissarissen hebben bovendien een gebrek aan taakopvatting. Ze treden te informeel op en zijn te veel gericht op persoonlijke relaties.

Strikwerda en Ten Wolde zoeken in hun boek naar oplossingen voor deze problemen en geven adviezen om toezicht succesvol te laten zijn. Volgens hen is integriteit meer dan je aan regels houden. “Het gaat ook over het doorzetten van noodzakelijke innovatie en transformatie van organisaties in de moderne economie.”

Reageer op dit artikel