nieuws

Rechtbank: btw over herstelkosten hoort niet bij zorgplicht adviseur

Branche 763

De zorgplicht van assurantietussenpersonen gaat niet zover dat de adviseur klanten ook moet wijzen op de mogelijkheid dat (een deel van) de btw over herstelkosten niet als voorbelasting verrekenbaar is. Dit blijkt uit een uitspraak van de rechtbank Amsterdam in een zaak die een tandarts tegen Rabobank had aangespannen. Volgens de rechtbank rust de vraag of je btw in vooraftrek kan brengen in eerste instantie bij de onderneming zelf.

Rechtbank: btw over herstelkosten hoort niet bij zorgplicht adviseur

Het gaat in de zaak om een tandarts die zich behalve met mondzorg ook bezig houdt met verhuur van onroerend goed. De man wordt in 2008 eigenaar van een pand in de binnenstad van Leeuwarden, een winkelpand met erboven en erachter appartementen. In hetzelfde jaar laat Avéro Achmea een risico-scan op het pand uitvoeren en wordt de herbouwwaarde vastgesteld op € 780.000 exclusief btw en exclusief herstelkosten van de kelder. Op 11 juli 2008 wordt een nieuwe polis afgegeven waarbij wordt verwezen naar het clausuleblad. Op het clausuleblad staat tot twee keer toe vermeld dat de verzekerde som exclusief btw is.

Btw niet aftrekbaar

Vijf jaar later wordt het pand goeddeels door brand verwoest. De verzekeraar keert in totaal ruim € 837.000 aan herstelkosten uit. Daarmee schiet de tandarts en huisjesbaas er naar eigen zeggen bij in. Hij claimt ruim € 85.000 bij Rabobank omdat een deel van de btw over de herstelkosten niet als voorbelasting aftrekbaar blijkt, aangezien over de huur van de appartementen geen btw wordt geheven. Rabobank zou hebben verzuimd om hem hier expliciet voor te waarschuwen.

Professionaliteit ondernemer

De rechtbank gaat hier niet in mee. Volgens de rechter heeft Rabobank met de polisvoorwaarden en de preventiescan toereikende informatie heeft verstrekt over de gevolgen van de dekkingsomvang. “Weliswaar is de informatie beknopt te noemen, maar deze is duidelijk”, aldus de rechtbank in haar vonnis. Ook vindt de rechtbank dat van de tandarts mag worden verwacht dat hij de in dit verband verstrekte stukken leest. “Verder acht de rechtbank van belang dat zelf ondernemer is en daarnaast bestuurder van een onderneming die vastgoed verhuurt. Van een dergelijke onderneming mag Rabobank een zekere mate van professionaliteit verwachten.”

Kosten voor appartementen

De man was volgens de rechtbank bekend met het feit dat de verhuur van het winkelpand wel btw-belast was en de verhuur van de appartementen niet, maar ook dat btw over de kosten die in het kader van de appartementen werden gemaakt niet aftrekbaar was. Daarbij wijst de rechtbank erop dat de vraag of een onderneming wel of niet btw in vooraftrek kan brengen, in eerste instantie informatie is die bij de onderneming zelf ligt.

Reageer op dit artikel