nieuws

OvFD: Franchisecode in wet verankeren is geen goed idee

Branche 456

OvFD ziet niets in wettelijke verankering van de Nederlandse Franchise Code (NFC). Dat schrijft de brancheorganisatie voor hypotheekadviseurs, hypotheekketens en serviceproviders in een reactie op een internetconsultatie. Extra regels en extra toezicht kunnen “de concurrentiepositie van franchiseketens aantasten en daarmee de marktwerking in de financiële sector”.

OvFD: Franchisecode in wet verankeren is geen goed idee

Volgens de OvFD vallen franchiseketens van hypotheekadviseurs niet te vergelijken met andere franchiseformules. De brancheorganisatie heeft daarom bezwaren tegen de franchisecode, die is opgesteld door vertegenwoordigers uit die detailhandel. “Franchiseketens in de financiële sector moeten aan strenge eisen voldoen en kun je niet vergelijken met franchiseketens in sectoren zonder of met slechts weinig regelgeving.”

Belangen beter in belans

De ministers van Economische Zaken en Justitie schreven de internetconsultatie uit om van marktpartijen te horen of wettelijke verankering van de NFC een goed idee is. Het doel van het voorstel is om de positie van de franchisenemer – die doorgaans zwakker is dan die van de franchisegever – te versterken. Zo moeten de belangen van beide partijen beter in balans worden gebracht.

Innovatie belemmerd

De OvFD noemt een evenwichtige relatie tussen franchisenemer en -gever van groot belang maar de organisatie betwijfelt of verankering van de franchisecode in een wet daartoe zal leiden. De OvFD wijst op onduidelijkheden en tegenstrijdigheden in de NFC. Ook staat in de code dat het exploiteren van afgeleide of secundaire formules afbreuk kunnen doen aan de kracht van de franchise. “De ontwikkelingen in de financiële sector gaan echter zo hard dat het niet ongebruikelijk is om in het kader van innovatie en diversiteit meerdere formules te exploiteren. Indien deze toelichting wettelijk wordt verankerd kan dit de innovatie in de financiële sector belemmeren en zelfs tegenwerken”, schrijft de OvFD.

De brancheorganisatie vindt tot slot dat de contractsvrijheid van franchisegevers ingrijpend en in sommige opzichten zelfs onredelijk wordt ingeperkt. Ze vindt dat de gedragscode samen met het wetsvoorstel voor inhoudelijk advies naar de Raad van State moet worden gestuurd. Ook zouden de gevolgen voor de concurrentie op Europees gebied moeten worden onderzocht.

Monuta: tast verdienmodel aan

Ook uitvaartonderneming Monuta is tegen wettelijke verankering van de NFC. “NFC 2016 voldoet niet aan de eisen die de wet stelt aan een code (geen geschillenbeslechting). Hij leidt verder tot juridisering van de relatie met onze franchisenemers, zorgt dat wij zeggenschap over onze formule kwijtraken, tast ons verdienmodel aan en hij remt onze groei- en innovatiemogelijkheden als formule-eigenaar”, schrijft Monuta in reactie op de consultatie.

Misstanden verhelpen

Niet iedereen is kritisch. Zo schrijft Zomer Financiële Diensten & Assurantiën BV in een korte reactie: “Ik ben een groot voorstander van de verankering van NFC in de wet, mede vanwege het groot aantal misstanden die nu nog kunnen bestaan en na de verankering niet meer.”

En Veluws Financieel Advies heeft een soortgelijke reactie: “Ik ben voorstander van de verankering van de NFC in de wet omdat de verhouding tussen de franchisegevers en franchisenemers in een betere balans moet worden gebracht (groot versus klein / dicteren versus accepteren).”

Reageer op dit artikel