nieuws

Nieuwe privacywetgeving: ‘Branche moet afspraken maken over beheer consumentendata’

Branche 594

Partijen in de verzekeringssector en hun toeleveranciers doen er verstandig aan om samen tot afspraken te komen over de wijze waarop persoonlijke gegevens van consumenten digitaal worden verzameld, beheerd en gedistribueerd. Dat bepleit SIVI, het kenniscentrum dat binnen de verzekeringsbranche standaarden ontwikkelt en beheert. Volgens SIVI zijn afspraken noodzakelijk gelet op nieuwe Europese privacywetgeving.

Nieuwe privacywetgeving: ‘Branche moet afspraken maken over beheer consumentendata’

In mei 2018 moet de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking treden. Met deze Europese wetgeving krijgt de consument regie over de mate waarin en de wijze waarop persoonsgegevens worden opgeslagen. En vooral: wie er op welk moment toegang toe krijgt. Kenniscentrum SIVI heeft daarom een zogeheten greenpaper gepubliceerd waarin bestaande initiatieven rond beheer van persoonsgegevens in relatie worden gebracht met deze (nieuwe) wetgeving en opties tot samenwerking.

Hechtere samenwerking

Peter Mols van SIVI: “Deze initiatieven hebben gemeen dat zij de consument centraal stellen. Het is nog geen vijf voor twaalf, maar nu is wél het moment om door nog hechtere samenwerking in de verzekeringsbranche de consument beter en laagdrempeliger te faciliteren om veilig regie te voeren over zijn persoonsgegevens. Duidelijk is dat door samenwerking ook bijgedragen wordt aan herstel van vertrouwen van de consument in verzekeraars en intermediairs.”

 

Reageer op dit artikel