nieuws

Nieuwe onderzoeken DNB naar integriteitscultuur verzekeraars en banken

Branche 813

DNB start vier nieuwe onderzoeken binnen het thema systematische integriteitrisicoanalyse (SIRA). Vanuit verschillende invalshoeken wordt gekeken naar gebruik en werking van de SIRA. DNB onderzoekt onder andere de doorwerking van de risicoanalyse bij de integriteitscultuur bij banken, verzekeraars en trustkantoren.

Nieuwe onderzoeken DNB naar integriteitscultuur verzekeraars en banken

Een effectieve SIRA draagt volgens de DNB bij aan het voorkomen van financieel-economische criminaliteit. Voor financiële ondernemingen vormt de SIRA de basis voor de integere bedrijfsvoering. Uit eerdere onderzoeken van DNB blijkt dat de vertaling van de SIRA naar de praktijk nog niet altijd even adequaat is. “Financiële instellingen maken gebruik van de good practices van DNB. Maar de SIRA wordt nog onvoldoende benut voor de daadwerkelijke afweging en beheersing van integriteitsrisico’s. Hierdoor kan ondanks een goed opgestelde SIRA de werking van het integriteitsbeleid in het geding zijn en blijft een instelling kwetsbaar voor betrokkenheid bij financieel-economische criminaliteit”, schrijft DNB in de nieuwsbrief.

Beheersingsbeleid

Dit jaar onderzoekt DNB verder in hoeverre de SIRA leidt tot een juiste risicoafweging en een passend beheersingsbeleid. Daarvoor start DNB vier onderzoeken naar de doorwerking van de risicoanalyse bij:

  • de integriteitscultuur bij banken, verzekeraars en trustkantoren voor zover zij te maken hebben met ingrijpende organisatorische veranderingen;
  • de ontwikkeling van nieuwe producten bij een selectie van banken;
  • de initiatieven op het gebied van fintech bij banken en betaalinstellingen (voortvloeiend uit de aanstaande PSDII);
  • de beheersing van het risico op belangenverstrengeling bij een selectie van pensioenfondsen en zorgverzekeraars.

 

Reageer op dit artikel