nieuws

Klant waardeert tijdsbesparing hoger dan geldelijk gewin

Branche 792

Met hippe online aanbieders en vergelijkingssites wedijveren om de prijs voor financiële producten en advies is voor financieel adviseurs misschien niet meest opportune overlevingsstrategie. Uit onderzoek van GfK blijkt namelijk dat consumenten tijdwinst belangrijker vinden dan geld.

Klant waardeert tijdsbesparing hoger dan geldelijk gewin

GfK onderzocht de verhouding die consumenten met geld hebben in 17 landen. Over de hele breedte gaven drie keer zoveel meer mensen de voorkeur aan meer tijd boven meer geld. Zelfs onder mensen met een lager inkomen was de groep die koos voor meer tijd twee keer zo groot dan die voor meer geld koos.

Japan als uitzondering

Op de top zeven schaal van eens naar oneens, kiest in in Nederland 21% voor meer tijd (hoogste twee niveaus ‘eens’) tegenover 9% voor meer geld (laagste 2 niveaus ‘oneens’). Alleen in Japan zijn er meer mensen die uitgesproken kiezen voor meer geld (12%) tegenover meer tijd (11%). In Duitsland zijn beide groepen even groot (17%). Chinezen zijn het meest pro extra tijd: 41% geeft hier sterk de voorkeur aan boven 3% die duidelijk kiest voor meer geld.

Ouderen meest kritisch

Ouderen zijn wereldwijs nog het meest kritisch als ze moeten kiezen tussen tijd of geld. In de leeftijdscategorie 60+ is de voorkeur voor tijd boven geld een stuk minder uitgesproken.

Reageer op dit artikel