nieuws

Forse winstsprong NN Group in aanloop integratie Delta Lloyd

Branche 1545

NN Group heeft in het eerste kwartaal een forse winstsprong gemaakt ten opzichte van dezelfde periode in 2016. De verzekeraar boekte een nettowinst van € 435 mln, een plus van 61%. Vooral een forse toename van de verkopen in het levenbedrijf en kostenbesparingen wierpen hun vruchten af.

Forse winstsprong NN Group in aanloop integratie Delta Lloyd

Het operationeel resultaat uit doorlopende bedrijfsactiviteiten bedroeg € 406 mln, een verbetering van 33,3% ten opzichte van het eerste kwartaal van 2016, dankzij betere resultaten in alle bedrijfsonderdelen. De verzekeraar kon € 620 mln aan nieuwe productie in de boeken plaatsen, een toename van 28,3%, dankzij hogere verkoopcijfers bij het Nederlandse levenbedrijf, de Europese verzekeringsactiviteiten en Japan Life; een netto instroom van € 2,1 miljard aan vermogen van derden bij NN Investment Partners en € 1,1 mrd aan nieuwe hypotheekproductie bij NN Bank.

Groei hypotheekportefeuille

De in- en uitstroom verrekenend groeide de hypotheekportefeuille van NN Bank in Nederland met € 0,3 mrd naar € 13,1 mrd in het eerste kwartaal van 2017. In dezelfde periode namen door klanten ingelegde spaargelden toe met € 0,4 mrd naar € 10,6 mrd.

Insurance Europe liet 29,4% hogere premie-omzet zien in levensverzekeringen. In Japan werd 31,3% meer premieomzet geboekt, dankzij het in juli 2016 geïntroduceerde type levensverzekering voor werknemers van bedrijven (Corporate-Owned Life Insurance) dat ondernemers verzekert in het geval van ernstige ziekte.

Robot Process Automation

Voortgaande kostenbesparingen in Nederland brachten de totale kostenbasis omlaag naar € 748 mln.
De Nederlandse bedrijfsonderdelen blijven efficiency initiatieven doorvoeren zoals bijvoorbeeld de implementatie van Robotic Process Automation (RPA) in de centrale financiële afdelingen en in het schade- en inkomenbedrijf. RPA moet de administratieve werkprocessen overnemen die gekenmerkt worden door veel herhaling en die arbeidsintensief zijn. Bij NN Life Japan is inmiddels een papierloze werkomgeving gecreëerd.

De solvabiliteit daalde licht van 241% naar 238%. Als daarbij de overname van Delta Lloyd in betrekking word genomen ligt de Solvency II-ratio op 180%.

Overname Delta Loyd

CEO Lard Friese ging in zijn toelichting op de cijfers nog kort in op de overname van Delta Lloyd die de komende tijd verder zijn beslag moet krijgen. “In april voltooiden we de acquisitie van 93,3% van de aandelen in Delta Lloyd. We hebben benoemingen van het senior management aangekondigd voor de gecombineerde onderneming, en we zijn gestart met het integratieproces. De voorbereidingen voor een juridische fusie zijn volop gaande. We geloven dat het samenvoegen van de activiteiten van Delta Lloyd met de Nederlandse en Belgische activiteiten van NN klanten ten goede komt, door een uitgebreider productaanbod en een ruimer distributienetwerk. Door schaalvoordelen zal de onderneming tevens een grotere vrije kasstroom genereren, die op termijn ten goede zal komen aan onze aandeelhouders.”

Reageer op dit artikel