nieuws

Dijsselbloem wil geen vervroegde evaluatie functioneren zorgplicht

Branche 474

Minister Dijsselbloem is niet van plan de nieuwe evaluatie rondom het functioneren van de algemene zorgplicht voor financieel dienstverleners te vervroegen. Dit liet hij weten in een brief aan de Eerste Kamer. Fractieleden van D66 en de PvdA hadden de minister gevraagd de nieuwe evaluatie te vervroegen naar januari 2019.

Dijsselbloem wil geen vervroegde evaluatie functioneren zorgplicht

Sinds 2014 staat de algemene zorgplicht voor financiële dienstverleners in de wet. De AFM heeft er echter nog geen een keer formeel op gehandhaafd en juist om die reden wil de minister de nieuwe evaluatie niet vervroegen. In de brief geeft hij aan dat gegeven het “ontbreken van formele handhaving en bestuurlijke rechtspraak” het niet mogelijk is om “verregaande conclusies te trekken”. De minister schrijft geen aanleiding te zien om de evaluatie te vervroegen naar een termijn van twee jaar. De kans is dan volgens hem te groot dat er “op dat moment geen adequaat zicht is op de (formele) handhavingspraktijk en bestuursrechtelijke rechtsspraakontwikkeling”.

Vangnetbepaling

Leden van de fracties van D66 en PvdA stelden vragen aan de minister naar aanleiding van de eerdere evaluatie van de algemene zorgplicht. De algemene zorgplicht is ingevoerd als een vangnetbepaling; wanneer specifieke regels ontbreken maar er wel sprake is van een evidente misstand kan de AFM toch ingrijpen. Ook is met de invoering bedoeld bij te dragen aan de ‘beoogde cultuuromslag’ in de financiële sector. De Kamerleden vragen zich af hoe het komt dat de AFM tot op heden nog niet formeel gehandhaafd heeft.

Reageer op dit artikel