nieuws

‘Belangstelling voor assurantieportefeuilles stijgt’

Branche 1394

De belangstelling voor assurantieportefeuilles blijft stijgen. Ook de waarde die de markt toekent aan deze portefeuilles ondergaat, in vergelijking met de afgelopen jaren, een positieve ontwikkeling volgens het jaarlijkse onderzoek dat Bureau DFO onder financieel adviseurs heeft gehouden.

‘Belangstelling voor assurantieportefeuilles stijgt’

Uit het onderzoek blijkt dat er momenteel sprake lijkt te zijn van een grotere kopers- dan van een verkopersmarkt op het gebied van assurantieportefeuilles. 53 % van de respondenten geeft aan dat er meer vraag is dan aanbod terwijl slechts 9 % van oordeel is dat er meer aanbod is dan vraag. In 2013 zag dit beeld er nog anders uit. Destijds gaf slechts 19 % van de respondenten aan dat er meer vraag dan aanbod was, terwijl 44 % juist aangaf dat er meer aanbod dan vraag naar assurantieportefeuilles was.

Vooral belangstelling voor traditionele portefeuilles

De belangstelling richt zich met name op portefeuilles die vooral uit verzekeringen bestaan. Portefeuilles die grotendeels bestaan uit hypotheken of inkomsten uit abonnementen scoren significant minder. Bij abonnementen is zelfs sprake van een dalende lijn ten opzichte van 2016.

Factoren vertonen stijgende lijn

Hoewel de waardebepaling van een assurantieportefeuille via de factormethode sterk verouderd is, wordt deze door de markt nog steeds veelvuldig gebruikt als indicator. Vanaf 2000 tot en met 2013 vertoonde de waarde een dalende lijn zien. Portefeuilles zijn in die tijd zeker een derde in waarde gedaald. Sinds 2013 is echter weer een stijging te zien. Ook in 2017 is weer een beperkte stijging van de waarde te zien ten opzichte van 2016.

Veel vertrouwen in de komende jaren

Uit het onderzoek blijkt dat veel respondenten er veel vertrouwen in hebben dat de waarde van assurantieportefeuilles zich in de komende jaren positief zal ontwikkelen. Toch waarschuwt algemeen directeur Bureau DFO Jurjen Oosterbaan Martinius voor niet al te veel optimisme. Het valt volgens hem nog te bezien of de waarde van assurantieportefeuilles gaat stijgen. “De factormethode is sterk verouderd. Kopers kijken toch echt naar het rendement dat zij met de overname van een portefeuille of onderneming kunnen behalen. Terwijl er aan de ene kant ontzettend veel kansen zijn voor adviseurs, zijn er ook genoeg ontwikkelingen die de rendementen onder druk kunnen zetten. Ik denk dat verstandige ondernemers rekening houden met meerdere scenario’s en zich niet richten op alleen het meest positieve scenario”.

Reageer op dit artikel