nieuws

Achmea terug naar vijf locaties

Branche 5183

Achmea gaat de werkzaamheden de komende vier jaar concentreren op vijf kernlocaties: Apeldoorn, Leeuwarden, Leiden, Tilburg en Zeist. “Digitalisering, nieuwe flexibele werkvormen en de daling van het aantal medewerkers maken deze concentratie mogelijk”, aldus het concern. Tussen nu en eind 2020 gaan de vestigingen in De Meern, Leusden en Zwolle dicht. Met de verhuizingen zullen geen (extra) banen verdwijnen; wel verandert een op de vier medewerkers van locatie.

Achmea terug naar vijf locaties

Van de 12.000 medewerkers krijgen er 3.000 met een verhuizing te maken. De activiteiten in Tilburg worden geconcentreerd in één kantoor. “Voor Leeuwarden wordt deze optie nog onderzocht.” Het plan is voorgelegd aan de centrale ondernemingsraad. “Met het oog op de belangen van onze klanten en medewerkers blijven we kiezen voor een brede geografische spreiding over Nederland”, aldus Achmea, dat het effect op medewerkers zoveel mogelijk zegt te beperken. “Dit gebeurt door de verhuizingen te faseren en het blijven faciliteren van plaats- en tijdonafhankelijk werken (bijvoorbeeld thuis en op flexplekken op andere locaties).” De locatie in Zwolle (foto) was van oudsher de thuisbasis van het in Zilveren Kruis opgegane Groene Land. In Leusden huisde het in 2004 overgenomen Levob. De Meern is de vestigingsplaats van Syntrus Achmea.

Minder ruimte nodig

Bestuursvoorzitter Willem van Duin noemt de stap onvermijdelijk, ook al begrijpt hij de impact voor de medewerkers.
“De daling van het aantal medewerkers zet door. Daarnaast werken onze mensen steeds flexibeler samen, op wisselende locaties en in wisselende teams. Denk aan nieuwe werkvormen als Agile/Scrum, die om een ander soort ruimte vragen. Daardoor hebben we steeds minder traditionele kantoorruimte nodig. Wat we uitgeven aan huisvesting kunnen we niet uitgeven aan andere zaken, zoals de dienstverlening aan onze klanten. Daarom pakken we nu door, maar we voeren de verhuizingen wel zo uit, dat de gevolgen voor onze medewerkers zoveel mogelijk worden beperkt.”

De verhuizingen op een rij

De Meern:

Medio dit jaar verhuist een deel van de medewerkers van het kantoor aan de Rijnzathe in De Meern naar de kernlocatie in Zeist; een deel blijft nog in De Meern werken tijdens de afbouwperiode van de pensioenadministratie voor bedrijfstakpensioenfondsen door Syntrus.

Leusden:

Uiterlijk eind volgend jaar sluit de vestiging aan de Storkstraat 8-10 in Leusden. De medewerkers verhuizen naar de kernlocaties in Apeldoorn en Zeist. Eind 2020 sluit het kantoor aan de Storkstraat 12. De medewerkers verhuizen naar de kernlocaties in Apeldoorn en Leiden.

Zwolle:

In de eerste helft van 2019 sluit de vestiging Zwolle; de medewerkers verhuizen naar Apeldoorn.

Leeuwarden:

Achmea onderzoekt of De Friesland in de eerste helft van 2019 kan verhuizen van de Harlingertrekweg naar de kernlocatie aan de Sophialaan in Leeuwarden.

Tilburg:

– In de tweede helft van dit jaar gaat kantoor Het Laar in Tilburg dicht. De medewerkers verhuizen naar de Spoorlaan.

Reageer op dit artikel