nieuws

Softwareleverancier kijkt jaloers naar financieel adviseurs in Estland

Branche 1255

In Estland kunnen inwoners al jaren eenvoudig en veilig hun gegevens delen met derden, zoals financieel adviseurs. Leden van de Contactgroep Automatisering, een samenwerking van twaalf softwareleveranciers, staken recent hun licht op bij de ambassade van Estland.

Softwareleverancier kijkt jaloers naar financieel adviseurs in Estland

De kern van het Estlandse digitale model is, zo meldt de Contactgroep, dat Estland alle inwoners al jaren de mogelijkheid biedt om eenvoudig doch veilig toegang te krijgen tot de eigen gegevens. Daarbij wordt inwoners de mogelijkheid gegeven om ‘eigen’ gegevens met derden te delen. De infrastructuur maar ook de wetgeving zijn zo uitgerust, dat misbruik wordt voorkomen.

Aan het begin

Jeroen Oversteegen, secretaris van de Contactgroep Automatisering zegt: “In Nederland staan we met de site www.mijnoverheid.nl nog maar aan het begin van het digitaal centraliseren van gegevens van burgers. De overheid is op dit moment nog zeer terughoudend in het faciliteren van mogelijkheden waarbij burgers hun digitale gegevens delen met derden zoals met hun financieel adviseur. Het kunnen werken met brondata levert de financieel adviseur belangrijke voordelen op. Aanbieder en adviseur weten zeker dat ze in één keer beschikken over de juiste gegevens. Tevens levert dit belangrijke tijdsbesparing op die uiteindelijk financieel voordeel voor de consument betekent. Het Estlandse model is met name zo interessant, omdat het laat zien dat het niet zo zeer de techniek is die het succes van brondata bepaalt, maar de wetgeving. We moeten nu helaas constateren, dat de Nederlandse wetgeving op dit punt sterk achterloopt.”

Geen schrikbeeld

Estland laat volgens Oversteegen zien dat een digitale samenleving geen schrikbeeld hoeft te zijn. “Integendeel. Het is niet ‘Big Brother is watching you’, maar juist ‘Little Men is watching Big Brother’. Inwoners van Estland zien precies wie, wanneer en waarom bepaalde data over hen heeft geraadpleegd. De sancties op het onbevoegd raadplegen van persoonlijke gegevens zijn hoog en de regels hiervoor worden streng gehandhaafd. Dat heeft in Estland geleid tot veel vertrouwen in digitalisering.”
Nederland moet nu echt voortmaken vindt hij. “Wij hebben alle mogelijkheden om onze digitale overheid verder te professionaliseren. Nederland als kenniseconomie moet zeker in digitalisering vooroplopen. Het is te hopen, dat in de Kabinetsformatie ook aandacht aan dit belangrijke onderwerp wordt geschonken. In vrijwel alle sectoren, en zeker in de financiële sector, zijn er voor de consument belangrijke voordelen te behalen, indien we de wetgeving laten aansluiten bij de technische mogelijkheden van dit moment.”

Reageer op dit artikel