nieuws

Minister: ‘Betere bescherming kleinzakelijke klanten door zelfregulering’

Branche 471

Minister Dijsselbloem vindt zelfregulering door de financiële sector voldoende om zzp’ers en mkb’ers beter te beschermen. Hij wil het initiatief voor het opstellen van een gedragscode stimuleren. Ook roept hij banken en verzekeraars op te onderzoeken of de toegang tot geschillenbeslechting voor kleine ondernemers kan worden uitgebreid (à la Kifid).

Minister: ‘Betere bescherming kleinzakelijke klanten door zelfregulering’

Dat schrijft Dijsselbloem in een brief aan de Tweede Kamer waarin hij verslag doet van de internetconsultatie naar de gewenste Wft-bescherming voor zzp’ers en mkb’ers. In de Wft verschilt die bescherming voor deze ondernemers per financieel product en type klant. De meeste respondenten vinden het bestaande onderscheid in bescherming tussen consumenten en kleinzakelijke klanten onterecht, bleek uit de consultatie. “Een betere bescherming zou de positie van kleinzakelijke klanten kunnen versterken, met name bij financieringsproducten”, aldus de minister.

‘Meer bescherming is wenselijk’

Uit de internetconsultatie blijkt volgens de minister dat de marktpartijen geen behoefte hebben aan extra wetgeving. De financiële sector zelf is zich er van bewust dat meer bescherming wenselijk is. “Mede gegeven het beeld dat naar voren is gekomen uit de consultatie, wil ik in eerste instantie inzetten op verbetering van de bescherming van kleinzakelijke klanten door middel van zelfregulering”, schrijft Dijsselbloem.

Gedragscode NVB

De Nederlandse Vereniging van Banken is al bezig een gedragscode op te stellen over kredietverlening aan kleinzakelijke klanten. Die gedragscode moet in 1 januari 2018 klaar zijn. Minister Dijsselbloem wil dit initiatief stimuleren. In de code zou volgens hem onder andere moeten komen te staan dat informatie duidelijk en evenwichtig aan de kredietnemer wordt gepresenteerd.

“Verder is het van belang dat de mogelijkheden voor aanbieders om eenzijdig bepalingen en voorwaarden te wijzigen, worden beperkt”, vervolgt de minister. “Ook vind ik het van belang dat in de gedragscode wordt opgenomen dat kleinzakelijke klanten toegang hebben tot relevante informatie uit hun kredietdossier. Verder kan in de gedragscode worden opgenomen dat het klachtenproces duidelijk en laagdrempelig is. Tot slot kan aandacht worden besteed aan criteria voor toelichting bij afwijzing van een kredietaanvraag en eventuele doorverwijzing naar alternatieve financiers.”

Aansluiting bij Kifid

Daarnaast roept Dijsselbloem verzekeraars en banken op te onderzoeken hoe mkb’ers en zzp’ers beter en meer toegang kunnen krijgen tot geschillenbeslechting in geval van een conflict met een financieel dienstverlener. Aansluiting op het Kifid, geniet daarbij zijn voorkeur. De minister wil voorkomen dat er een “versnippering van buitengerechtelijke geschillenbeslechting” ontstaat. Ook hieraan wordt door de NVB al aan gewerkt.

Reageer op dit artikel