nieuws

Klaverblad duikt in het rood

Branche 3291

Klaverblad Verzekeringen heeft 2016 afgesloten met een nettoverlies van € 52,8 miljoen. In 2015 was dat nog een bescheiden winst van € 2,5 miljoen. Het lagere resultaat is volgens de verzekeraar uit Zoetermeer voornamelijk het gevolg van de verder gedaalde marktrente en grote (hagel)schades.

Klaverblad duikt in het rood

Klaverblad Verzekeringen heeft een grote portefeuille levensverzekeringen met een lange looptijd. De daling van de rente in 2016 had een negatief effect van € 59,5 miljoen op het resultaat van deze portefeuille. Daarnaast hadden de hagelstorm in de zomer van 2016 en twee grote brandschades een negatief effect op het resultaat van in totaal ruim € 7 miljoen.

Stijging premie-inkomen

Tegenover het negatieve resultaat staat een plus in de omzet. De brutopremies stegen met 3,3% van € 190,6 miljoen in 2015 tot € 196,8 miljoen in 2016. De stijging van het premie-inkomen komt voor een groot deel voor rekening van de schadeverzekeringen. Het premie-inkomen hiervan steeg met 6,3% tot € 86,4 miljoen.
Ook het premie-inkomen voor arbeidsongeschiktheidsverzekeringen steeg in 2016 opnieuw. De stijging bedroeg 4,4%. Daarmee kwam het premie-inkomen op  € 43,0 miljoen. Het premie-inkomen voor levensverzekeringen daalde met 1,1% tot € 67,4 miljoen.

De solvabiliteitsratio voor de groep kwam uit op 162%.

Reageer op dit artikel