nieuws

Gardenier (NVGA): ‘Rendement bij motorrijtuigen moet omhoog’

Branche 1031

Het rendement bij motorrijtuigen in het volmachtkanaal moet omhoog. Dit zei NVGA-voorzitter Ron Gardenier gisteren in zijn toespraak bij de ledenvergadering van de branchevereniging van volmachtbedrijven. Gardenier wil daarmee voorkomen dat toezichthouder DNB maatregelen oplegt. De voorzitter wees ook op het verschralende productaanbod.

Gardenier (NVGA): ‘Rendement bij motorrijtuigen moet omhoog’

In zijn toespraak kon Gardenier trots meedelen dat het marktvolume van het volmachtkanaal het afgelopen jaar is gegroeid naar € 2.8 miljard ofwel 25% van de totale schademarkt. Blij is de voorzitter ook met het toetreden vorige maand van NVGA tot werkgeversclub VNO-NCW. Toch stipte Gardenier ook de uitdagingen aan waar het volmachtkanaal voor staat.

Verzakelijking relatie

“2016 was voor ons distributiekanaal en voor de schademarkt totaal een turbulent jaar”, aldus Gardenier. “Verslechterende resultaten in brand en motorrijtuigen, overigens mede als gevolg van de hagelcalamiteit, aanhoudende negatieve resultaten op de motorrijtuigen portefeuilles met negatieve uitloop op letsel hebben geleid tot een verdere verzakelijking van de relatie tussen verzekeraars en GA’s. Veel leden werden op een laat tijdstip geconfronteerd met opzeggingen van aandelen in pooltekening dan wel opzegging van de volmachtrelatie.”

Gardenier wijst op de dreigende consolidatie van het aantal volmachtgevers die vorig jaar gestalte kreeg door de overname Delta Lloyd door NN Group. “De kwetsbaarheid van het aanbod van capaciteit wordt hiermee nogmaals aangetoond en vraagt om proactief handelen.”

Vrees voor uitbesteding

De NVGA-voorzitter ging ook nog in de op de zorgen over uitbesteding door verzekeraars die DNB onlangs uitte. “Als NVGA stellen wij in een reactie (…) dat deze vrees ongegrond is en juist het tegendeel waar is. Uitbesteding van bedrijfsprocessen aan gevolmachtigden zal bijdragen aan een verregaande transparantie van risico’s. De NVGA investeert veel tijd en geld in het traject in het traject van risicobeheersing. Het nieuwe normenkader is daar een voorbeeld van en ook onze activiteiten met betrekking tot de verbetering van de datakwaliteit.”

Rendement motorrijtuigen

Onlangs vroeg DNB ook aandacht voor het aanhoudende slechte resultaat op de branche motorrijtuigen en het onderzoek dat gestart gaat worden bij verzekeraars en volmachten. Gardenier: “Het rendement moet in onze distributielijn worden verbeterd. Het kan toch niet zo zijn dat een toezichthouder straks gaat bepalen welke maatregelen genomen moeten worden? Dat is onze eer te na. Wij moeten als gevolmachtigde naast generieke maatregelen ook individueel maatregelen willen nemen om het technisch resultaat in onze eigen portefeuille te verbeteren. Daarom blijft adequaat portefeuillemanagement key. Wij moeten voorkomen dat meer partijen zich uit de volmachtmarkt gaan terugtrekken. Een portefeuille met een goed resultaat is het juiste antwoord en zal naast behoud van bestaande risicodragers ook nieuwe toetreders aantrekken.”

Reageer op dit artikel