nieuws

‘Evaluatie provisieverbod is nu al besmet’

Branche 7974

De Commissie Financiële Dienstverlening (CFD) is verbolgen over de betrokkenheid van de door de branche bekritiseerde onderzoeker Peter Risseeuw bij de evaluatie van het provisieverbod. Het ministerie van Financiën legt daarmee bezwaren uit de markt naast zich neer, aldus voorzitter Edwin Herdink. “De evaluatie is nu al besmet.”

‘Evaluatie provisieverbod is nu al besmet’

Het Amsterdamse bureau Decisio gaat voor Financiën dit jaar het provisieverbod evalueren, maar blijkt daarvoor samen te werken met Periscoop, het bureau van Peter Risseeuw. Zijn naam werd al eerder genoemd in het kader van de evaluatie en dat kon toen rekenen op stevig tegengas van het intermediair. Risseeuw stelt als “onderaannemer” voor Decisio op te treden.

Frappant

“CFD vindt het frappant dat Financiën de aanbesteding van de evaluatie van het provisieverbod heeft toegekend aan een bedrijf, dat op zijn beurt de evaluatie weer doorschuift naar de door de markt zeer bekritiseerde onderzoeker Peter Risseeuw”, reageert voorzitter Edwin Herdink. Eind 2016 heeft CFD bij Financiën bezwaar gemaakt tegen het mogelijk contracteren van Risseeuw. De reden voor dat bezwaar is dat hij als mede-auteur betrokken was bij de totstandkoming van het SEO-rapport Evaluatie provisieregels complexe producten uit 2010, dat leidde tot het verbod op provisie voor complexe producten. “Financiën heeft met deze toebedeling de bezwaren vanuit de markt naast zich neergelegd”, aldus Herdink.

De schijn tegen

CFD heeft advocatenkantoor Boekel de Neree in 2011 het SEO-rapport laten analyseren. “Men kwam tot de conclusie dat het de schijn van volledige onafhankelijkheid tegen had. De aanbeveling van Boekel de Neree richting het ministerie was om alsnog uitvoering te geven dan wel (subsidiair) tot aanvullende rapportage door SEO. Door deze aanbeveling was Financiën volledig op de hoogte gebracht van de bezwaren uit de markt. Op deze aanbeveling is Financiën om welke reden dan ook niet ingegaan. Met de huidige aanbesteding gaat men opnieuw aan de kritiek uit de markt voorbij.”

Beroepsgroep gecriminaliseerd

Herdink neemt het Risseeuw kwalijk dat hij geen enkele passage uit het SEO-rapport heeft teruggenomen of zijn excuses heeft aangeboden. “Hij staat blijkbaar nog steeds achter de inhoud van dit rapport. Het meest kwalijke aan dit rapport is dat het een hele beroepsgroep heeft gecriminaliseerd, door voor te sorteren op een waterbedeffect. Het zou Risseeuw sieren de kritiek uit de markt serieus te nemen en de onderzoeksopdracht aan Financiën terug te geven.”

Uitkomsten al bepaald

Herdink laat in het midden of Financiën wist van de constructie van het onderaannemerschap van Risseeuw. “Financiën mag uiteraard doen wat haar goeddunkt, maar ze kan daarmee niet de gevoelens uit de markt wegnemen dat deze evaluatie nu al besmet is en de uitkomsten zijn bepaald. CFD zal de evaluatie dan ook nauwlettend blijven volgen en waar nodig te zijner tijd van commentaar voorzien.”

Reageer op dit artikel