nieuws

De Goudse houdt winst en omzet op peil

Branche 1132

De Goudse heeft in 2016 een nettowinst van € 33,3 mln geboekt, een bescheiden daling ten opzichte van 2015 ( € 36,7 mln.). De omzet daalde eveneens licht: van: € 544 mln in 2015 naar € 532 mln in 2016.

De Goudse houdt winst en omzet op peil

Het premie-inkomen van de Goudse bedroeg vorig jaar € 430 mln. (2015: € 448 mln.).  De periodieke premie bleef stabiel op € 409,3 mln (2015: € 409,6 mln). De solvabiliteit (Solvency II) kwam eind 2016, het eerste Solvency II jaar,  uit op 224%. De solvabiliteit voldoet daarmee ruimschoots aan de norm. Het aansprakelijk vermogen van De Goudse steeg van € 366 miljoen naar € 405 miljoen.

Voorzieningen voor inkomensverzekeringen

Het levenbedrijf liet een positief resultaat zien van € 25,5 miljoen (2015: € 21,7 mln.). Bij het schadebedrijf daalde het resultaat van € 15,8 miljoen in 2015 naar € 8,5 miljoen vorig jaar. Dit is volgens De Goudse te wijten aan het gegeven dat de verzekeraar de voorzieningen voor inkomensverzekeringen heeft versterkt vanwege de voortdurend lage marktrente.

Focus op ondernemers

CEO Geert Bouwmeester, die begin 2017 benoemd werd, toont zich content met de resultaten.  “Waar we vooral trots op zijn is dat we erin zijn geslaagd om onze focus op ondernemers te vertalen in groei. Het aandeel zakelijke verzekeringen in onze portefeuille is gestegen van 67% naar 70% van ons totale premievolume en onze groei ligt hier boven het marktgemiddelde.”

Reageer op dit artikel