nieuws

AFM bij presentatie jaarcijfers: ‘Versoepeling van de regels is geen optie’

Branche 1331

Economisch mag het een stuk beter gaan, reden om de teugels voor de financiële sector te laten vieren is dat niet. Bij de presentatie van het jaarverslag van de Autoriteit Financiële Markten hamerde AFM-voorzitter Merel van Vroonhoven erop dat financiële markten steeds complexer worden. Scherp toezicht blijft daarom onverminderd nodig. Ook op tussenpersonen. Meer dan in voorgaande jaren zal om hun diploma’s worden gevraagd.

AFM bij presentatie jaarcijfers: ‘Versoepeling van de regels is geen optie’

Merel van Vroonhoven zei het meermaals donderdagochtend: “Versoepeling van de regels is geen optie.” Volgens de voorzitter kan de AFM beslist niet op haar lauweren rusten, nu het economisch tij lijkt te zijn gekeerd. In 2016 legde de AFM al meer formele maatregelen op. Ook nam het aantal normoverdragende gesprekken met adviseurs en bemiddelaars toe. Door complexer wordende markten en de lage rente die consumenten toegang geeft tot nieuwe producten, blijft ook in 2017 toezicht hard nodig. “De regels hebben echt een functie. Misschien moeten ze vernieuwd worden, aangepast aan de digitale wereld in plaats van de analoge. Maar laten we nu niet het kind met het badwater weggooien.”

Bij elk dienstverleningsonderzoek diplomacheck

Dat betekent dat ook tussenpersonen komend jaar onder scherp toezicht staan. In 2016 controleerde de AFM al 62 ondernemingen op de aanwezigheid van de juiste diploma’s. In 51 gevallen was alles in orde, 11 keer moest de toezichthouder nader onderzoek verrichten. Dit heeft geleid tot normoverdracht, maar niet tot handhaving. Er was geen sprake van het bewust schenden van een wettelijke bepaling.

Eerder kondigde de AFM al aan na de overgangsperiode voor de PE-examens strenger de diplomaplicht te gaan handhaven. “Dit jaar intensiveren we dat toezicht. Dat getal van 62 zal in het volgend jaarverslag hoger zijn”, bevestigde Van Vroonhovens collega in het AFM-bestuur Femke de Vries. “We vragen dit jaar bij elk onderzoek dat we uitvoeren naar de kwaliteit van de dienstverlening standaard naar de diploma’s van de betrokken adviseurs.” In 2016 stond diplomatoezicht nog los van de andere onderzoeken, nu maakt het er altijd deel van uit. Zo krijgen veel meer adviseurs te maken met een diplomacheck. De Vries: “We hopen natuurlijk dat er volgend jaar niet meer overtredingen in het jaarverslag staan, maar het toezicht wordt in ieder geval strenger.”

‘Goed dat provisieverbod er is’

Afgelopen jaar voerde de AFM vier waarschuwingsgesprekken over het provisieverbod en kwam het in één zaak tot boetes voor omzeilen van het verbod op provisie. De Vries denkt dat het provisieverbod goed heeft uitgepakt voor de consument, al wilde ze niet vooruitlopen op de evaluatie die nog gaande is. “Over het algemeen constateren we dat geldstromen waar sturing vanuit ging, er nu niet meer zijn. Maar laten we vooral de uitkomsten van de evaluatie afwachten.”

Wat de toezichthouder betreft hoeft er echter niet veel te veranderen. De Vries: “Uit de evaluatie moet blijken of er aanpassingen nodig zijn of er misschien scherpe randjes aan zitten die eraf moeten. Maar de AFM was voorstander van het verbod en denkt nog steeds dat het goed is dat het provisieverbod er is.”

Hausse aan onafgeloste hypotheken

Niet alleen aan de toezichtkant wil de AFM de teugels strak houden, ook wil de waakhond meer aan preventie doen. Bijvoorbeeld door consumenten te bewegen af te lossen op hun aflossingsvrije hypotheek. Anders krijgen we over 10 jaar te maken met een “hausse aan mensen die aan het eind van de looptijd hun aflossingsvrije hypotheek niet kunnen aflossen”, aldus De Vries.

Om hoeveel hypotheekklanten het gaat, kon ze niet zeggen. Wel wat de AFM eraan gaat doen: gedragswetenschappelijk onderzoek naar hoe mensen gestimuleerd kunnen worden eerder af te lossen. “Als je merkt dat spaargeld door lage rente niets oplevert, is het misschien verstandig geld te gebruiken voor aflossen. Dat gaan banken bijvoorbeeld stimuleren door kwetsbare groepen gericht te benaderen. Niet met een algemene mail, maar persoonlijker.” Na de zomer hoopt de AFM te resultaten van het onderzoek te hebben. De Vries: “Die worden dan breed gedeeld met de sector, want we willen niet dat maar een paar banken kunnen profiteren.”

Reageer op dit artikel