nieuws

Actal: Bijwerking regels kost honderden miljoenen

Branche 554

Regeldrukwaakhond Actal waarschuwt voor de onzichtbare maar wel voelbare verplichtingen voor bedrijven en burgers die voortvloeien uit wetten, algemene maatregelen van bestuur en ministeriële regelingen. Volgens Actal zorgen deze aanvullende verplichtingen voor een aanzienlijke extra regeldruk. “Dit lek in de verantwoording van regeldruk moet zo snel mogelijk worden gedicht”, stelt Actal-voorzitter Jan ten Hoopen in een advies aan de ministers van Economische Zaken en Veiligheid en Justitie.

Actal: Bijwerking regels kost honderden miljoenen

Beleidsregels zijn er volgens Actal eigenlijk om de samenleving te vertellen hoe de overheid in bepaalde gevallen handelt. Maar in de praktijk bevatten zij volgens de waakhond heel vaak aanvullende verplichtingen voor bedrijven en burgers, en zorgen zij voor aanzienlijke extra regeldruk. Volgens Actal gaat het bij vijf regels alleen al om € 500 miljoen per jaar aan onvoorziene, extra regeldruk. “Beleidsregels mogen geen algemene verplichtingen bevatten. Schrap daarom beleidsregels die dat toch doen. En zorg voor toetsing van de regeldrukgevolgen van alle overige algemene regels van het Rijk”, aldus Ten Hoopen.

Regeldruk AFM

Actal wijst er op dat niet alleen ministeries zorgen voor regeldruk. Nog 93 Rijksinstanties maken beleidsregels en andere algemene regels. Denk hierbij aan uitvoeringsorganisaties, zoals het UWV en de Belastingdienst, en aan inspecties en toezichthouders, zoals de Inspectie SZW, de Autoriteit Financiële Markten en de Nederlandse Zorgautoriteit. Onderzoek van Actal laat zien dat veel van hun regels – ten onrechte – aanvullende verplichtingen voor bedrijven bevatten. Bijvoorbeeld dat een bedrijf de nevenwerkzaamheden van zijn werknemers moet registreren. Of dat een bakkersbedrijf een schoonmaakregistratie moet bijhouden. Maar niemand brengt deze regeldruk in beeld. “Het is zorgelijk dat de regeldruk van beleidsregels en andere algemene regels volledig buiten beeld blijft. Het bedrijfsleven voelt die regeldruk namelijk wel degelijk”, zegt Ten Hoopen.

Minder belastend alternatief

Ook kijken ministeries bij beleidsregels volgens Actal niet consequent naar de nut en noodzaak van de regel. “Waarom moet een werkgever de arbeidstijden van de nevenwerkzaamheden van zijn werknemers registreren? Is dat niet gewoon de verantwoordelijkheid van die werknemers zelf?”, vraagt Ten Hoopen zich af. Actal pleit ervoor dat ministeries voortaan alle nieuwe regels laten toetsen op de gevolgen voor de regeldruk. En: gezien de omvang van de regeldruk die de regels veroorzaken, adviseert Actal om alle bestaande beleidsregels te screenen op minder belastende alternatieven.

Reageer op dit artikel