nieuws

Verzekeraars verkopen Duitse en Nederlandse staatsobligaties

Branche 1503

Verzekeraars hebben in het vierde kwartaal van 2016 voor bijna €3 miljard aan Duitse staatsobligaties verkocht. Daartegenover staat de aankoop van €0,6 miljard aan Frans staatspapier. Dat blijkt uit cijfers van de Nederlandsche Bank (DNB).

Verzekeraars verkopen Duitse en Nederlandse staatsobligaties

Tijdens de eerste jaren van de Europese schuldencrisis bouwden verzekeraars hun portefeuille met langlopend overheidspapier uit. De waarde van Duitse en Nederlandse staatsobligaties verdubbelde in de periode van eind 2009 tot eind 2012 naar respectievelijk €43 en €41 miljard. Vanaf 2013 daalt de omvang van deze portefeuilles weer. In 2015 en 2016 verkochten verzekeraars voor €5,5 miljard aan Duits staatspapier, waarvan de helft in het laatste kwartaal van 2016.

Daarbovenop ruilden verzekeraars schuldpapier met een looptijd van meer dan 20 jaar naar papier met een kortere looptijd. Ook verkochten ze in 2015 en 2016 Nederlandse staatsobligaties, totaal €3,6 miljard. Mogelijk hebben verzekeraars hierbij ingespeeld op het aankoopprogramma van de ECB van overheidsobligaties, geeft DNB als verklaring. De opbrengsten zijn deels geïnvesteerd in lang Frans staatspapier (€0,6 miljard), waar een hoger rendement op te behalen is.

Stijging lange rente

In het vierde kwartaal steeg de lange rente en kregen verzekeraars te maken met waardeverliezen: €2,4 miljard (5,6%) op de Duitse portefeuille en van €2,3 miljard (5,5%) op de Nederlandse. Door de verkopen en de waardeverliezen daalde het bezit eind 2016 aan lang Duits en Nederlands overheidspapier tot respectievelijk €40 en €41 miljard.

Reageer op dit artikel