nieuws

Verzekeraars: ‘Pensioenstelsel en cyberveiligheid moeten hoog op formatieagenda’

Branche 2071

Het Verbond van Verzekeraars roept de politieke partijen die binnenkort aanschuiven aan de onderhandelingstafel voor een nieuw kabinet op de hervorming van het pensioenstelsel en investeringen in cyberveiligheid hoog op de agenda te zetten. “Een brede coalitie moet de komende regeerperiode noodzakelijke hervormingen doorzetten”, stellen verzekeraars in een reactie op de verkiezingsuitslag.

Verzekeraars: ‘Pensioenstelsel en cyberveiligheid moeten hoog op formatieagenda’

Makkelijk zal het niet worden, het vormen van een nieuw kabinet, constateert ook het Verbond van Verzekeraars. In een versplinterd politiek landschap is volgens de organisatie een brede coalitie nodig die hervormingen aanpakt. Het pensioenstelsel loopt inmiddels te ver achter op maatschappelijke ontwikkelingen, zoals de sterk toegenomen dynamiek op de arbeidsmarkt en de vergrijzing. Het Verbond pleit voor een stelsel waarin pensioen “persoonlijk, eenvoudig en transparant is, maar wel met behoud van uitlegbare solidariteit”.

Cyberveiligheid

Daarnaast hoopt het Verbond van Verzekeraars dat cyberveiligheid een prominente plek krijgt in de formatieonderhandelingen. Woordvoerder Rudi Buis: “Dat thema moet een nieuw kabinet echt aanpakken. We worden steeds afhankelijker van ICT, en je kunt daarmee mooie dingen doen, maar die ontwikkeling heeft ook gevolgen voor onze veiligheid. Bijvoorbeeld door de invloed van hacken.”

Aandacht voor de arbeidsmarkt

Het Verbond vraagt bovendien aandacht voor de arbeidsmarkt. Thema’s in de formatie zouden volgens de verzekeraars moeten zijn de verdringing van vast werk door zzp’ers zonder goede sociale bescherming en de langdurige verplichtingen voor werkgevers ten aanzien van ziek personeel. “Bij hervormingen op deze terreinen moet er wel voor gewaakt worden dat goede preventie en re-integratie mogelijk blijven en de keuzevrijheid van zelfstandigen niet te zeer wordt ingeperkt”, aldus het Verbond.

Deltaplan verkeersveiligheid

Ook pleit het Verbond ervoor meer te investeren in veiligheid. Het verbeteren van verkeersveiligheid moet een prioriteit voor het komende kabinet worden, vinden de verzekeraars, bij voorkeur via een Deltaplan, met steun partijen als SWOV, Veilig Verkeer Nederland en ANWB. “Tegelijkertijd is het zaak de veiligheidsketen te versterken, via meer blauw op straat en blijvende inzet op preventie”, stelt het Verbond.

Reageer op dit artikel