nieuws

Verzekeraars: ‘Niet AFM, maar Europa moet producten aanwijzen voor reclameverbod’

Branche 1816

Het Verbond van Verzekeraars wil niet dat de Autoriteit Financiële markten financiële producten kan aanwijzen voor een reclameverbod. Als er een verbod moet komen, dan zou die op Europees niveau geregeld moeten worden. Financiële dienstverlening vindt immers plaats over grenzen heen, zo stellen de verzekeraars in een consultatiereactie op de voorgestelde aanpassing van het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen.

Verzekeraars: ‘Niet AFM, maar Europa moet producten aanwijzen voor reclameverbod’

In het voorstel van het ministerie van Financiën krijgt de AFM de bevoegdheid financiële producten aan te wijzen voor een reclameverbod. De toezichthouder liet vorige maand al weten naast een reclameverbod voor schadelijke beleggingsproducten ook zo’n verbod voor woekerkredieten te willen instellen.

Grensoverschrijdende dienstverlening

Het is tegen het zere been van de verzekeraars dat de AFM die bevoegdheid krijgt. “Wij ondersteunen van harte een adequate bescherming voor consumenten, maar financiële dienstverlening vindt grensoverschrijdend plaats en daarom moet een eventueel reclameverbod op Europees niveau geregeld worden”, schrijft Luuk van der Scheer, juridisch- en beleidsadviseur bij het Verbond, in de consultatiereactie op de voorgestelde wijziging.

Scheiding wetgever – toezichthouder

Als het toch nodig is bepaalde reclameregels op nationaal niveau vast te leggen, doe dat dan op het niveau van een algemene maatregel van bestuur, zegt Van der Scheer. Dan wordt een verbod aan parlementaire controle onderworpen en worden “dergelijke ingrijpende bevoegdheden” niet overgelaten aan een toezichthouder. De bal moet wat dit betreft bij de politiek liggen. “Wij vinden dat de wetgever regels moet opstellen en dat de toezichthouder controleert of de regels worden nageleefd.”

‘Bestaande bevoegdheden AFM toereikend’

Het Verbond vindt dat de bestaande bevoegdheden van de AFM al toereikend zijn om in te kunnen grijpen. “Via de generieke zorgplichtbepaling in de Wft heeft de AFM de mogelijkheid om in te grijpen bij evidente misstanden die het vertrouwen in de financiële dienstverlener of in de financiële markten kunnen schaden”, aldus Van der Scheer.

Reageer op dit artikel