nieuws

Verplichte niet-financiële verklaring in jaarverslag grote verzekeraars

Branche 1741

Verzekeraars, banken en beursvennootschappen met meer dan 500 werknemers moeten in het vervolg een niet-financiële verklaring in hun bestuursverslag opnemen. Daarin moeten ze melden hoe ze omgaan met milieu-, sociale en personeelsaangelegenheden, eerbiediging van mensenrechten en bestrijding van corruptie en omkoping. Het gaat om een uitbreiding van al bestaande regelgeving die staat in het ‘Besluit bekendmaking niet-financiële informatie’ dat morgen in werking treedt.

Verplichte niet-financiële verklaring in jaarverslag grote verzekeraars

Nu al moeten grote ondernemingen niet-financiële prestatie-indicatoren, inclusief milieu- en personeelsaangelegenheden, betrekken bij de analyse die zij in het bestuursverslag opnemen over de toestand op de balansdatum, de ontwikkeling gedurende het boekjaar en de resultaten van de rechtspersoon. Met het nieuwe besluit van het Ministerie van Veiligheid & Justitie is die verplichting uitgebreid tot het opnemen van een verklaring over het gevoerde beleid.

Duurzame energie, mensenrechten, gendergelijkheid

Grote verzekeraars en banken moeten volgens de vernieuwde regeling in het jaarverslag opnemen welk beleid ze voert op deze niet-financiële thema’s en tot welke resultaten dit heeft geleid. Dat geldt bijvoorbeeld voor het gebruik van duurzame energiebronnen, het voorkomen van mensenrechtenschendingen en de maatregelen die genomen worden om de gelijkheid van mannen en vrouwen binnen het bedrijf te stimuleren.

De regeling vloeit voort uit Europese regelgeving over het jaarrekeningenrecht. Het is een uitbreiding van bestaande regelingen. Doel ervan is het vertrouwen van investeerders en consumenten te verhogen. Als de onderneming geen beleid heeft op de maatschappelijke thema’s, moet dat ook in de verklaring staan, inclusief een uitleg waarom daar geen beleid op wordt gevoerd. Het besluit treedt morgen in werking, wat betekent dat in het jaarverslag van 2017, dat begin 2018 wordt opgemaakt, voor het eerst de nieuwe informatie moet zijn opgenomen.

Reageer op dit artikel