nieuws

S&P: reken niet op toename kredietwaardigheid Nederlandse verzekeraars op korte termijn

Branche 1601

De kredietwaardigheid van Nederlandse verzekeraars blijft in de A-range, maar beoordelaar Standard & Poor’s constateert wel een neerwaartse trend over de afgelopen twee jaar. Voor de komende periode hoeven we volgens S&P niet te rekenen op veel verbetering, hoogstens op de langere termijn.

S&P: reken niet op toename kredietwaardigheid Nederlandse verzekeraars op korte termijn

Dat schrijft de kredietbeoordelaar in een publicatie over de Nederlandse verzekeringsmarkt met de titel Unfavorable Operating Conditions In The Dutch Insurance Market Show No Signs Of Letting Up. “De zakelijke risicoprofielen van Nederlandse verzekeraars verslechteren waarschijnlijk in 2017-2018, omdat we verwachten dat de condities in de markten Non-Life, Life en Health in 2017 niet zullen verbeteren.” De groeimogelijkheden voor de Nederlandse verzekeringswereld zijn beperkt, zo stelt S&P. De markt is verzadigd en dat drukt de winstgevendheid en verzwakt de concurrentiepositie van verzekeraars.

Verzekeraars haken af

Kredietbeoordelaar S&P zag het aantal Nederlandse verzekeraars afnemen van 256 in 2011 naar 188 in 2015. “We verwachten dat die neerwaartse lijn wordt doorgetrokken, door overnames en doordat bedrijven afhaken door de grote concurrentie.”

“Verzekeraars zullen moeten zoeken naar manieren om de kosten te verlagen, ze moeten nieuwe technologie omarmen, uitbreiden en nieuwe bronnen van inkomsten vinden. Alleen de partijen die dat lukt zullen zich naar onze mening op de middellange en lange termijn kunnen handhaven in de concurrentiegevoelige sector”, schrijft S&P.

Premie-inkomen blijft dalen

S&P verwacht dat het premie-inkomen blijft dalen in 2017, als gevolg van de afnemende verkoop van nieuwe levensverzekeringsproducten. Kanten kiezen eerder voor bankspaarproducten dan voor individuele levensverzekeringen. Op de lange termijn kan een verschuiving van pensioenen op basis van defined benefit (DB-regeling) naar defined contribution (DC) volgens de kredietbeoordelaar wel weer een positieve impuls geven aan het premie-inkomen.

Premies schademarkt moeten omhoog

Wil de schademarkt opkrabbelen, dan zullen de premies omhoog moeten. Gebeurt dat niet dan zullen in 2017, net als in 2016 en 2015, bij veel verzekeraars de combined ratios boven de 100% uitkomen, waarschuwt S&P.

“Wij zijn van mening dat de financiële risicoprofielen van sommige Nederlandse verzekeraars waarschijnlijk zullen verzwakken op de korte termijn, voordat ze op de middellange tot lange termijn weer aantrekken”, concludeert S&P, die er daarbij van uitgaat dat de prijzen in Non-Life omhoog zullen gaan en dat er een beter evenwicht komt tussen de kosten en de winstgevendheid in de verzadigde zorgverzekeringssector.

Reageer op dit artikel