nieuws

Rietveld bijt zich vast in strijd tegen Kifid

Branche 2264

Anton Rietveld, oprichter van het platform Verzekeringsklachten.nl, zet zijn strijd tegen Kifid voort in een volgende column op de site van de Telegraaf. Dit keer richt hij zijn pijlen op de belangenverstrengeling tussen branche en klachteninstituut.

Rietveld bijt zich vast in strijd tegen Kifid

Kifid is niet onafhankelijk en liegt daarover, vindt Rietveld. Zo wordt directeur Marc Hendrikse van UvA-onderzoeksinstituut Acis gesponsord door het Verbond van Verzekeraars. “Maar tegelijkertijd is dezelfde directeur lid bij de geschillencommissie van het Kifid en in die functie moet hij oordelen over klachten tegen verzekeraars.”
Een werknemer van adviesbureau Eiffel zou als secretaris bij Kifid werken. “Eiffel heeft, zo staat op haar website, 27 banken/verzekeringsmaatschappijen als klant. Het zal beslist toeval zijn, maar toen een klager deze secretaris daarop wees en daarom een andere behandelaar voor zijn dossier wenste, schreef ze direct terug dat haar dienstverband bij Kifid binnenkort zou worden beëindigd.” Tot slot wijst Rietveld nog op de tuchtraad van Kifid, die door het Verbond van Verzekeraars opgericht. “Er kan dus nimmer sprake zijn van onafhankelijkheid van Kifid.”

Onjuist voorgelicht

Rietveld heeft dan ook weinig op met een onderzoek in opdracht van het ministerie van Financiën dat concludeerde dat de onafhankelijkheid van het klachteninstituut geborgd is. Het ministerie heeft de Kamer onjuist voorgelicht, vindt hij. “Eigenlijk is het voor de hand liggend dat in een systeem van zelfregulering geen echte onafhankelijkheid bestaat; daarvan liggen de feiten voor het oprapen. Vreemd dat men nu op het ministerie met een kostbaar onderzoek dan tóch wil doen geloven dat daarvan wél sprake is.”

Liever online

Met Kifid-directeur Bas de Groot wil Rietveld niet om de tafel voor een gesprek. Hij wil dat alleen als zijn reiskosten vanuit zijn Spaanse woonplaats worden vergoed en wil de discussie liever online voeren. “Ik ben geen voorstander van een besloten gesprek.”

Reageer op dit artikel