nieuws

Ook privé-handelen kan onder bankierseed vallen

Branche 1722

Bankmedewerkers dienen ook in hun persoonlijke betalingsverkeer en in hun ‘omgang met geld van een ander’ integer en zorgvuldig te zijn. Dat concludeert de Commissie van Beroep van de stichting Tuchrecht Banken. De Commissie velt daarmee een ander oordeel dan de Tuchtcommissie. Die besliste eind 2016 dat privé-handelen niet onder de reikwijdte van de bankierseed zou vallen.

Ook privé-handelen kan onder bankierseed vallen

Het gaat in de zaak om een bankmedewerker (die de bankierseed heeft afgelegd) die een bedrag van € 2.450 ontvangt op zijn privérekening waarvan hij weet dat het niet voor hem is bestemd. Het is afkomstig van een zakelijke klant van de bank. Bovendien is het geld naar zijn rekening overgeboekt door zijn vriendin die weer als stagiaire werkzaam was bij de onderneming van de klant van de bank. In plaats van de fout te herstellen, maakt hij het geld over naar andere rekeningen van hemzelf en boekt de helft over naar zijn vriendin. Ook wijzigt hij het postadres van de rekening waarop het geld is binnengekomen. Pas na lang aandringen herstelt hij de fout en stort hij het geld terug.

Samengespannen

De Commissie van Beroep acht deze handelwijze niet integer en zorgvuldig. Bovendien weigert de medewerker om op bepaalde vragen antwoord te geven. Hoewel hem dit vrij staat, trekt de Commissie van Beroep hieruit de conclusie dat verweerder en zijn (toenmalige) vriendin hebben samengespannen om het geld voor zichzelf te behouden.

Hoewel het gaat om gedragingen die zich in hoofdzaak buiten de eigenlijke uitoefening van verweerders functie hebben afgespeeld, acht de Commissie van Beroep de gedragingen in strijd met de bankierseed, omdat de gedragingen enkele raakvlakken hebben gehad met de bank. Bovendien heeft verweerder – ook tijdens intern onderzoek van de bank naar zijn handelen – geweigerd antwoord te geven op vragen over zijn handelen.

Integer en zorgvuldig

Bankmedewerkers – zeker ook degenen onder hen met frequente klantcontacten, zoals bij verweerder het geval was – dienen ook in hun persoonlijke betalingsverkeer, in hun “omgang met geld van een ander”, integer en zorgvuldig te zijn. Als klanten van de bank zouden weten dat degene die hen namens de bank adviseert, niet aan deze eis voldoet, zullen zij contacten met de betrokkene in de uitoefening van diens functie bij de bank willen vermijden.

Grenzen functie

De tuchtcommissie was in eerste instantie van oordeel dat het handelen van verweerder niet valt onder het bereik van de afgelegde bankierseed. “Verweerder heeft immers geen handelingen verricht in de uitoefening van zijn functie en daarmee binnen de grenzen van zijn functie. Dat verweerder de handelingen heeft verricht tijdens werktijd en dat de overboeking afkomstig was van een klant van de bank waar verweerder werkzaam was, maakt dit niet anders.”

De bank heeft als gevolg van het gebeurde de uitzendrelatie met de medewerker beëindigd. De Commissie van Beroep vindt dat hij daarmee genoeg is gestraft en legt geen verdere sanctie op.

Reageer op dit artikel