nieuws

Financieel debat: provisieverbod niet terugdraaien en hogere buffers in eigen vermogen

Branche 2947

Het provisieverbod hoeft niet teruggedraaid, de vermogenseisen voor banken en verzekeraars moeten omhoog en het wetsvoorstel Herstel en afwikkeling verzekeraars beschermt de polishouder eerder dan dat het een bedreiging is. De acht politici die dinsdag op uitnodiging van de Consumentenbond met elkaar in debat gingen over de financiële sector konden het op aardig wat punten best met elkaar vinden.

Financieel debat: provisieverbod niet terugdraaien en hogere buffers in eigen vermogen

Is overheidsregulering in de financiële sector doorgeschoten of moet er juist meer gebeuren om de financiële consument te beschermen? Op deze eerste vraag reageerden acht kandidaat-Kamerleden dinsdagochtend tijdens het ‘Financiële Consument Verkiezingsdebat 2017’ dat de Consumentenbond organiseerde in Sociëteit De Witte in Den Haag, pal naast het Binnenhof. SP, VVD, PvdA, D66, Partij voor de Dieren, GroenLinks, CDA en 50Plus gingen met elkaar in debat, en bleken het over veel dingen eens.

Zorgplicht en eigen verantwoordelijkheid

Bijvoorbeeld over de bijzin in een van de stellingen dat het provisieverbod moet worden afgeschaft. Lang stonden de kandidaten er niet bij stil, maar duidelijk werd wel dat geen enkele partij zich hard maakte voor afschaffing. Jonne Arnoldussen van GroenLinks en Wouter Koolmees van D66 waren het stelligst. “We moeten het provisieverbod niet terugdraaien, het haalt juist verkeerde prikkels weg”, aldus Koolmees. Zijn collega Arnoldussen vulde hem aan met een “doembeeld” van de DSB-tijd toen bij sommige producten “via de achterdeur 90% werd uitgekeerd aan provisie”. “Aan dat verbod moeten we niet komen.”

VVD-Kamerlid en ook nu weer kandidaat op de lijst Mark Harbers benadrukte dat naast de zorgplicht voor financieel advies, er ook een verantwoordelijkheid ligt voor de consument. Die moet zich ervan vergewissen dat het advies dat hij krijgt goed bij hem past. “De zorgplicht kan je nooit ontslaan van je eigen verantwoordelijkheid. Als je in gesprek gaat over een financieel product dat je niet snapt, moet je ook zelf nog eens vragen om nieuwe uitleg.”

Pot pindakaas

PvdA’er Henk Nijboer bepleitte een uitbreiding van de zorgplicht, ook richting zzp’ers en het mkb. “Een financieel product is geen pot pindakaas. Als die je niet bevalt, koop je die pot niet weer. Maar een arbeidsongeschiktheidsverzekering of een hypotheek sluit je af voor lange tijd. Daar hoort een stevige zorgplicht bij.”

Eigen vermogen naar 15%

Ewald Engelen, kandidaat voor de Partij voor de Dieren, keek vooral naar de bankensector. “Terugkeer naar zelfregulering is hoogst onwenselijk”, stelde hij. “Het vertrouwen van de consument in de sector ligt op een zeer laag peil en als je kijkt naar het gedrag van bankiers, met opgepompte winsten en bonussen, dan zitten we alweer in de situatie van voor de crisis.” Engelen pleitte daarom voor een verhoging van de vermogenseisen voor banken van 3% naar 15%. “Dat kan. De Handelsbanken in Zweden is zeer succesvol met een eigen vermogen van 20%.”

Andere partijen noemden geen percentages, maar ook D66, GroenLinks, PvdA, 50Plus en SP zagen wel wat in een verhoging van de kapitaalbuffers voor banken. SP-kandidaat Mahir Alkaya pleitte bovendien voor een voorbeeldfunctie voor de Volksbank, als consumentenbank in staatshanden. “Als de Volksbank de buffers verhoogt en transparant is over investeringen, en als consumenten daardoor overstappen naar de Volksbank, gaan andere banken dat voelen en zullen ze ook de noodzaak zien om te veranderen.”

Nutsfunctie

Evert-Jan Slootweg van het CDA was daar echter kritisch over. “Wij zijn geen voorstander van overheidsbanken. Regelgeving moet voldoende zijn.” 50Plus-kandidaat Rob de Brouwer kon zich er wel in vinden en bepleitte een scheiding van consumenten- en zakenbanken. “Een eed of een bankencode is niet de manier die leidt tot verbeteringen. Consumentenbanken hebben een nutsfunctie. De overheid moet die financieren en stimuleren.”

Samen met D66 brak Harbers van de VVD een lans voor meer concurrentie. “Banken hebben zeker wel een eigen belang om het beter te doen: concurrentie. De wereld gaat op z’n kop met de komst van fintech en nieuwe betaalplatforms. In regelgeving moeten we dat faciliteren.”

Belastingstelsel: eenvoudiger maar hoe?

In het tweede deel van het debat, over vertrouwen en wantrouwen van de consument in het belastingstelsel, liepen de verschillen tussen partijen veel verder uiteen. Ja, iedereen wilde een eenvoudiger belastingstelsel, maar of dat stelsel een toptarief moet hebben, een vlaktaks kent, vervuiling belast en wel of geen toeslagen bevat, daar kwamen de politici nog niet uit. Coalitieonderhandelingen kunnen op dit punt wel even duren.

Van polishouder naar aandeelhouder?

Bij de laatste stelling keerde de eensgezindheid terug. De Consumentenbond waarschuwde voor het wetsvoorstel Herstel en afwikkeling verzekeraars dat regelt wat er gebeurt als een verzekeraar in financieel zwaar weer komt. “Bij een dreigend faillissement zal in het wetsvoorstel niet de belastingbetaler bijspringen, maar andere partijen zoals de polishouder. De overheid kan de vordering van een klant ineens omzetten in een aandeel. Daarmee worden consumenten risicodragers, polishouders worden aandeelhouders. Als het aan het kabinet ligt, moeten consumenten zich bezighouden met de gezondheid van hun verzekeraar en bijvoorbeeld de jaarrekening uitpluizen.”, aldus Marcel Hooft van Huysduynen, campagneleider van de Consumentenbond.

Angst vindt geen begrip

De kandidaat-Kamerleden begrepen deze angst van de Consumentenbond niet. “Ik snap niet dat de bond hiertegen is”, reageerde Henk Nijboer van de PvdA. “Ik wil dat DNB streng toezicht kan houden, hoge buffers afdwingt en dividenduitkeringen tegenhoudt. Als dat lukt is dit wetsvoorstel juist een versterking voor de consument, omdat DNB erop toeziet dat eerst alle toezeggingen aan de consument worden gedaan.”

Nijboer kreeg bijval van al zijn collega’s. Engelen (PvdD): “Veel van de zorgen die de Bond heeft, kun je regelen aan de passieve kant. De buffers gaan omhoog en je moet zorgen dat er extra waarborgen zijn voor de consument.” Harbers (VVD): “We zullen goed beoordelen of deze wet de positie van de consument inderdaad versterkt, maar het is goed dat we iets doen om dit te regelen. Het zal niet zo zijn dat consumenten zich in jaarrekeningen moeten verdiepen.” Koolmees (D66): “De kern van het wetsvoorstel is juist dat polishouders beter worden beschermd.”

Reageer op dit artikel