nieuws

Financieel advies: It’s a man’s world

Branche 2102

Dat er veel vrouwelijk talent in de financiële dienstverlening rondloopt, zal donderdag weer blijken bij de bekendmaking van de am:top 50 powervrouwen. De kille cijfers over het intermediair van het Ratinginstituut Financieel Dienstverleners (RiFD) laten een ander beeld zien. Van de bestuurders bij advieskantoren is nog geen 17% vrouw.

Financieel advies: It’s a man’s world

Net als eerder bleek bij het onderzoek van het RiFD naar de vergrijzing in de branche, blijkt ook bij het onderzoek naar de sekseverdeling dat de financiële dienstverlening het slechter doet dan andere sectoren. Voor het hele mkb is de man-vrouw verdeling 65%-35%. Dit laatste percentage wordt volgens het RiFD niet beïnvloed door het aantal zzp’ers, ook daar is de man-vrouwverdeling hetzelfde als bij het mkb in zijn totaliteit.

Vrouwelijke competenties onderbenut

Bij advieskantoren met maar één bestuurder is dat slechts in 10% van de gevallen een vrouw. Bij bedrijven met 5 of meer bestuurders verdubbelt dat percentage, al is de kans dat het dan alsnog een onderonsje van mannen is nog altijd 35%. Volgens het RiFD betekent dit dat vrouwelijke competenties ook bij grotere bedrijven met meerdere bestuurders nog maar weinig worden benut. “In dat geval zou namelijk sprake moeten zijn van 100% kans op minimaal één vrouw in het bestuur.”

Geen betere creditrating

In weerwil van de generieke aanname dat vrouwen meer risicomijdend zijn, hebben bedrijven met maar één vrouwelijke bestuurder geen betere creditrating (risico op insolventie) dan bedrijven waar één man aan het roer staat. In beide gevallen ligt de rating op 7,2. Gemengde bedrijven doen het met een 7,5 wel iets beter.

Lees hier de de complete Marktflitsenspecial over het aandeel vrouwelijke bestuurders bij het intermediair

Reageer op dit artikel