nieuws

Consument vertrouwt fintech nog niet en blijft bank en verzekeraar trouw

Branche 1660

Alle profetische woorden over disruptie en eindige verdienmodellen ten spijt is de consument nog maar nauwelijks warm te krijgen om zijn financiële lot in handen te leggen van een fintech bedrijf. Zo blijkt uit onderzoek in opdracht van Capgemini dat nog geen 1% van de huidige bankklanten op dit moment ‘een rekening’ zou openen bij een fintech ‘bank’. Toch is er voldoende groeipotentieel voor fintech, want de geringe overstapbereidheid ten spijt, zijn consumenten niet tevreden over hun huidige banken en verzekeraars.

Consument vertrouwt fintech nog niet en blijft bank en verzekeraar trouw

Voor haar fintech rapport liet Capgemini Kantar TNS ruim 500 mensen bevragen naar hun ervaringen met en hun visie op fintechbedrijven, waartoe Capgemini onder meer Bunq (bank), bijBouwe (hypotheken) en Fairzekering rekent. Die ervaring is nog maar zeer beperkt. Slechts 1% zegt gebruik te maken van een fintech om financiële zaken te regelen, al maken consumenten vaak al gebruik van een fintechbedrijf zonder dat ze het weten. Zo verrichtte Adyen, dat betalingstransacties regelt, 50 miljard transacties in 2015. Desondanks geeft ook maar 1% aan over te willen stappen naar aan fintechbedrijf. Alleen kijkend naar bankklanten is de overstapbereidheid met 7% erg beperkt. 92% van de respondenten geeft aan bij de eigen bank te willen blijven.

Onbekend  maakt onbemind

Bij de nog geringe populariteit lijkt vooral het spreekwoord ‘Onbekend maakt onbemind’ op te gaan. Als reden om niet over te stappen naar een fintechbedrijf geeft 57% van de ondervraagde consumenten aan niet bekend te zijn met fintechs of er de toegevoegde waarde niet van in te zien. Als consumenten wordt gevraagd of ze nog steeds een voorkeur hebben als traditionale spelers en fintechs exact hetzelfde aanbieden, dan heeft 36% geen voorkeur meer. Hoewel andere onderzoeken steevast aangeven dat het vertrouwen van consumenten in banken laag is, noemt 73% van de onderzoeksdeelnemers ‘meer vertrouwen’ als belangrijkste motivatie om bij de traditionele bank te blijven.

Negatieve Net Promotor Score

Toch liggen er volgens Capgemini voldoende kansen voor fintechbedrijven om een groter deel van de taart te pakken. Het adviesbedrijf stipt de negatieve Net Promotor Score (NPS) aan die zowel voor banken (-15) als voor verzekeraars (-18) geldt. Tegenover 12 promotors staan bij verzekeraars 18 mensen die vooral negatief zijn over de dienstverlening. Opvallend zowel voor banken als verzekeraars is dat vooral jongeren (18-29) de totale NPS nog behoorlijk omhoog halen. “We mogen veronderstellen dat deze doelgroep nog weinig in aanraking is gekomen met complexere financiële producten zoals hypotheken, maar vooral van betaaldiensten zoals mobiel bankieren apps gebruik maakt”, aldus Capgemini.

Niet op lauweren rusten

Bij de traditionele verzekeraars zijn consumenten het meest te spreken over de betrouwbaarheid, de prijs en het gemak. Wel wordt prijs tegelijkertijd ook genoemd als element waar de ondervraagden het minst tevreden over zijn. Slechts 2% prijst de verzekeraars op het vlak van innovatie. Het zorgt ervoor dat verzekeraars en banken, ondanks de geringe bekendheid en populariteit van fintechs, volgens Capgemini niet op hun lauweren kunnen rusten. “Als de fintech ondernemingen daadwerkelijk in staat zijn om voor een zelfde of lagere prijs een betere dienstverlening te bieden (…), dan zal de groei van fintechs in de toekomst sterk kunnen zijn. Temeer omdat een onderwaardering van de aspecten ‘prijs’ en ‘innovatie’een belangrijke reden voor overstappen is.”

Reageer op dit artikel