nieuws

Cas Assurantiën wint ook in hoger beroep van AFM

Branche 2465

Cas Assurantiën (Zeewolde) heeft geen onredelijk hoge vergoedingen gerekend voor het oversluiten van beleggingsverzekeringen. Dat heeft het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) dinsdag geoordeeld in hoger beroep. De AFM had dat beroep aanhangig gemaakt nadat de rechter in 2015 al had bepaald dat de toezichthouder ten onrechte een boete had opgelegd voor het in rekening brengen van te hoge bedragen bij klanten. Die boete is nu definitief vernietigd.

Cas Assurantiën wint ook in hoger beroep van AFM

Het bedrijf kreeg in 2014 een boete van € 100.000 van de AFM omdat uit vijf klantdossiers bleek dat “onredelijk hoge vergoedingen” waren gerekend voor het adviseren en bemiddelen in het oversluiten van beleggingsverzekeringen.
Het oversluiten van een polis kostte een klant € 1.200. “Niet in verhouding tot de werkzaamheden zoals die blijken uit de klantdossiers”, vond de toezichthouder. Negen uur werk voor een standaard dossier was veel meer dan de gemiddeld circa 4 uur die de AFM uit marktonderzoek vaststelde. Kostenelementen als reistijd, nazorg en de gemiddelde vergoeding worden niet aan de klant gecommuniceerd. “Zonder meer ernstig”, luidde het verdict.

Fixed fee

Maar Cas maakte met succes bezwaar bij de rechtbank in Rotterdam: die vernietigde de boete een jaar later. De AFM had te weinig bewijs dat daadwerkelijk het genoemde aantal uren in rekening was gebracht, op basis van het honorarium van € 75 voor administratieve uren en € 150 voor adviesuren. Bemiddelaars en adviseurs zijn vrij om met de klant een beloning af te spreken, oordeelde de rechter. Cas had voor de rechtbank aannemelijk gemaakt dat de provisie die in rekening is gebracht een ‘fixed fee’ is. “Uit de inhoud van de overeenkomsten in de onderzochte dossiers blijkt dat in al deze dossiers een vast bedrag voor de dienstverlening is afgesproken. De AFM is bij haar onderzoek dan ook ten onrechte van de veronderstelling uitgegaan dat in de onderzochte dossiers een uurtarief in rekening is gebracht als provisie.” Bij een vast bedrag mag een bepaalde marge worden ingebouwd en is een urenverantwoording niet noodzakelijk.
Ook had de AFM niet duidelijk gemaakt welk uurtarief voor soortgelijke werkzaamheden in de markt dan wél gebruikelijk is. Ook heeft de AFM niet onderbouwd wat het in de branche gebruikelijke aantal uren is dat aan advisering wordt besteed, vond de rechter, ondanks de verwijzing naar het eigen onderzoek.

Bevestiging

De toezichthouder tekende beroep aan bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb). Dat volgt de uitspraak van de rechter: de AFM heeft niet kunnen aantonen dat er sprake is van kennelijk onredelijke kosten. Advocaat Andries Doets is namens Cas blij met de uitspraak: “Het is goed dat de lat voor de AFM hoog wordt gelegd.”

Overigens oordeelde Kifid vorig jaar in lijn met de AFM bij een klachtzaak over dezelfde kwestie. Cas moest toen € 750 terugbetalen aan een klant.

Reageer op dit artikel