nieuws

‘AFM-maatregel heenzenden beleidsbepalers die inkeerregeling gebruikten was te zwaar’

Branche 1937

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) had de beleidsbepalers van twee financiële ondernemingen die gebruikmaakten van de inkeerregeling van de Belastingdienst niet mogen heenzenden. De toezichthouder moet met een nieuw besluit komen met daarin een minder zware maatregel. De AFM had geen informatie mogen opvragen over de inkeerregeling, maar toen ze die gegevens eenmaal had, mocht ze die wel gebruiken. Dat oordeelt het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb).

‘AFM-maatregel heenzenden beleidsbepalers die inkeerregeling gebruikten was te zwaar’

De AFM had de maatregel opgelegd omdat uit gegevens van de Belastingdienst was gebleken dat de beleidsbepalers hun buitenlands vermogen niet bij de fiscus hadden opgegeven en zij niet hadden gemeld dat zij gebruik hadden gemaakt van de zogenoemde inkeerregeling. Die regeling stelde zwartspaarders in staat zonder strafvervolging alsnog aangifte te doen van eerder niet opgegeven buitenlands vermogen.

Ontoelaatbaar gehandeld

De AFM kreeg de gegevens in 2012 nadat ze daarom had gevraagd bij de Belastingdienst. De toezichthouder zond een lange lijst met namen van beleidsbepalers en wilde over hen weten of ze gebruik hadden gemaakt van de inkeerregeling. In 2015 oordeelde de rechtbank al dat de AFM ontoelaatbaar had gehandeld door fiscale informatie over de beleidsbepalers op te vragen bij de Belastingdienst. De AFM had geen vraag moeten stellen die indruist tegen de geheimhoudingsplicht van de Belastingdienst.

De toezichthouder ging daarop in beroep. Eind februari oordeelde het College van Beroep voor het bedrijfsleven dat de Belastingdienst de gevraagde gegevens niet aan de AFM had mogen verstrekken. De AFM mocht de gegevens, toen zij daar eenmaal over beschikte, echter wel gebruiken, stelt het CBb. Met die gegevens kon de AFM vaststellen dat de betrouwbaarheid van de beleidsbepalers niet langer buiten twijfel staat, en dus mocht de AFM een maatregel opleggen.

Maatregel onevenredig zwaar

Die maatregel, het heenzenden van de beleidsbepalers, is echter onevenredig zwaar, oordeelt het CBb. Binnen tien weken moet de AFM een nieuw besluit nemen, met daarin een minder zware maatregel. De AFM heeft in een reactie al laten weten binnen die termijn tot een nieuw oordeel te komen.

Overigens is per 1 januari 2016 de wet aangepast wat betreft de vraag om informatieverstrekking: AFM mag vanaf die datum wel naar fiscale informatie vragen als die van belang is voor betrouwbaarheidstoetsing. De Belastingdienst maakt een eigen afweging of die gegevens ook worden verstrekt, mede in het licht van het belang dat de afnemer (AFM) heeft bij de ontvangst van de gegevens.

Reageer op dit artikel