nieuws

Zware stormen drukken resultaat NN Group

Branche 1977

Verzekeraar NN Group heeft 2016 sterk afgesloten met een plus van 12% bij de nieuwe productie, een netto instroom van 1 miljard euro bij de vermogensbeheerder en 0,9 miljard euro aan nieuwe hypotheken bij NN Bank. Over het gehele jaar zag de verzekeraar het operationele resultaat en de nettowinst echter fors dalen. Dit werd voor een belangrijk deel veroorzaakt door oplopende schadelasten.

Zware stormen drukken resultaat NN Group

In het vierde kwartaal van 2016 bedroeg het operationeel resultaat uit doorlopende bedrijfsactiviteiten 282 miljoen euro, een verbetering van 12,6% ten opzichte van het vierde kwartaal van 2015. Voor het volledige verslagjaar daalde het operationele resultaat van 1.435 miljoen euro in 2015 naar 1.227 miljoen euro in 2016. In 2015 werd het resultaat positief beïnvloed door hogere dividendinkomsten uit private equity beleggingen en een significant hogere technische marge voor het Nederlandse levenbedrijf, terwijl het resultaat van het Nederlandse schadebedrijf in 2016 werd beïnvloed door zware stormen.
De netto winst bedroeg 148 miljoen euro, een 58,9% daling ten opzichte van het vierde kwartaal van 2015, wat vooral werd veroorzaakt door lagere niet-operationele baten en negatieve resultaten op desinvesteringen.

Nettowinst 2016

De waarde van nieuwe productie voor heel 2016 bedroeg 214 miljoen euro, 6,4% hoger dan in 2015. Over heel 2016 bedroeg de nettowinst 1.189 miljoen euro, tegenover 1.565 miljoen euro in 2015. Door voortgaande kostenbesparingen daalde de kostenbasis ultimo 2016 naar 761 miljoen euro. De Solvency II ratio nam toe van 236% naar 241% als gevolg van marktontwikkelingen, het niet uitkeren van 333 miljoen euro van de opgeschorte inkoop eigen aandelen en de aftrek van het voorgestelde slotdividend over 2016 dividend ter waarde van 307 miljoen euro.

Combined ratio schadebedrijf en overname Delta Lloyd

Bestuursvoorzitter Lard Friese toont zich content met resultaten maar benadrukt dat er nog werk blijft te verrichten. “Bijvoorbeeld om de combined ratio van ons schadebedrijf omlaag te brengen.” Over de sterke kapitaalpositie: “Deze sterke financiële positie bood ons de mogelijkheid om een belangrijke stap te zetten richting consolidatie op de Nederlandse markt voor verzekeren en vermogensbeheer en om in oktober 2016, een voorgenomen bod aan te kondigen op alle uitstaande aandelen Delta Lloyd. (…) Deze transactie betekent een belangrijke stap op weg naar het bouwen van een winstgevend bedrijf voor de toekomst en om onze leidende positie in Nederland en België te versterken.”

Reageer op dit artikel