nieuws

Zes vragen aan Geert Bouwmeester, nieuwe CEO De Goudse

Branche 2881

Geert Bouwmeester is benoemd tot nieuwe CEO van De Goudse Verzekeringen. Zes vragen aan Bouwmeester, die na twintig jaar van directievoorzitters van buiten de familie het stokje van zijn vader overneemt.

Zes vragen aan Geert Bouwmeester, nieuwe CEO De Goudse

Hoe vind je het zelf dat er na 20 jaar weer een Bouwmeester aan het hoofd van De Goudse staat?
“Ik weet nog goed dat mijn vader 20 jaar geleden met pensioen ging, dus dat vind ik wel bijzonder ja. Daarom vind ik het erg leuk dat ik nu het vertrouwen heb gekregen van alle stakeholders bij De Goudse. Ook ben ik blij om zoveel positieve reacties op mijn benoeming te hebben mogen ontvangen. Er zijn toch wel heel veel mensen die zien dat De Goudse een wat andere verzekeraar is dan veel concurrerende verzekeraars. En dat onderscheid zit hem volgens velen toch vooral in alles wat verbonden is met het zijn van een familiebedrijf. Ik heb het dan over zaken als lange termijn focus; eigen keuzes maken en een meer persoonlijke dienstverlening.”

Hoe gaat het met De Goudse?
“De Goudse heeft een goed 2016  gehad. De winst zal boven budget uitkomen. Maar nog belangrijker vinden wij dat wij zien dat onze strategie steeds beter lijkt aan te slaan. Deze is gebaseerd op focus op het MKB en sámen met de adviseur onderscheidend willen zijn op basis van risicomanagement. Zowel de groei in deze kernsegmenten als de resultaten van het recente Adfiz onderzoek bevestigen ons dat wij op de goede weg zijn. En er is ook ruimte in de markt voor mooie niches zoals De Zeeuwse en Expat & Reis.”

Hoe bezie je de DNB-bevindingen over schadeverzekeringen?
“Natuurlijk is de schadeverzekeringsmarkt een moeilijke markt met enorme concurrentie en –als ze er al zijn- zeer dunne marges. Wij hebben als Goudse in tegenstelling tot veel concurrenten er nadrukkelijk voor gekozen om geen volumestrategie te voeren maar te gaan voor een strategie gebaseerd op echte toegevoegde waarde voor de eindklant. En we doen dit samen met de naar onze mening cruciale adviesrol van het intermediair. Wij denken daardoor wat betere marges te kunnen halen –zeker bij de zakelijke klant- omdat je simpelweg beter invulling geeft aan de klantvraag.”

Zijn autoverzekeringen voor jullie ook een pijnpunt?
“Natuurlijk hebben wij ook prijsgevoelige autoverzekeringen in de boeken. Die situatie proberen wij zo goed mogelijk te managen. Ik denk dat op termijn deze verzekeringen een veel kleinere rol zullen spelen binnen De Goudse. Ik denk dan niet zo zeer aan een run-off van de bestaande portefeuille, maar eerder aan een situatie waarbij we autoverzekeringen alleen nog maar aanbieden in pakketvorm.”

Welke stip op de horizon heb je voor De Goudse?
“Ik zou graag zien dat als wij in 2024 honderd jaar bestaan er een ‘state of the art’ hypermodern digitaal maar nog steeds persoonlijk bedrijf staat, dat vol vertrouwen de volgende 100 jaar tegemoet kan gaan omdat ze van zowel het intermediair als van de eindklant de hoogste rapportcijfers krijgen. Natuurlijk moet daar nog veel voor gebeuren. Maar we zijn op allerlei verschillende gebieden zwaar aan het investeren in online digitalisering waarbij de moderne rol van advies centraal staat en verwachten dus spoedig serieuze vervolgstappen te kunnen zetten bij onder andere de inkomensverzekering, onze zakelijke brancheproposities en met onze tooling voor risicomanagement.”

Wat zijn de voornaamste uitdagingen daarbij?
“Een van de uitdagingen betreft de kosten van de volledige keten te weten klant-adviseur-verzekeraar. Deze zullen vanzelfsprekend zo laag mogelijk moeten zijn, hetgeen een efficiënt proces zal betekenen waarin de adviseur zijn werkzaamheden zal toeleggen op die aspecten waar zijn input essentieel is. Dit betreft de werkzaamheden in het risicomanagementproces en het geven van het advies zelf. Wij zijn van mening dat robotisering er zeker toe zal leiden dat de rol van een adviseur zal gaan veranderen maar zijn er tegelijk van overtuigd dat een belangrijke persoonlijke component hier altijd een groot onderdeel van zal blijven. Inspelen op de echte klantvraag is daar namelijk een te individueel proces voor en de klantwensen zijn simpelweg te divers. We geloven in een combinatie van geautomatiseerd advies en persoonlijk advies. Het is een uitdaging om de systemen en processen van De Goudse hier optimaal op te laten aansluiten.”

Reageer op dit artikel