nieuws

De Volksbank: minder winst, meer nieuwe hypotheken

Branche 2003

De Volksbank zag in 2016 de winst met 5,5% afnemen. Daartegenover staat er groeiend marktaandeel van de bank in nieuw afgesloten hypotheken: van 4,1% in 2015 naar 5,7% in 2016.

De Volksbank: minder winst, meer nieuwe hypotheken

Dat maakte de Volksbank donderdag bekend bij de presentatie van de jaarcijfers. Dankzij de aantrekkende huizenmarkt, groeide de nieuwe particuliere hypotheekproductie bij de bank met driekwart tot 3,7 miljard euro. De waarde van de totale hypotheekportefeuille bleef nagenoeg gelijk: €44,9 miljard. Dat is goed voor een marktaandeel van 6,6%.

Reservering voor reorganisatie

De nettowinst van de Volksbank kwam in 2016 uit op €329 miljoen, bijna 5,5% lager dan in 2015 (€348 miljoen). Die daling is mede het gevolg door een herwaardering van een oude portefeuille met DBV-hypotheken. Daarnaast heeft de bank een eenmalige voorziening van €24 miljoen getroffen voor reorganisatiekosten. Volksbank kondigde in december aan de komende vier jaar afscheid te nemen van 800 tot 900 personeelsleden.

Zonder eenmalige posten zou de winst volgens de bank zijn toegenomen. De Volksbank profiteerde van een daling van het aantal leningen met een betalingsachterstand. Die zorgde voor een vrijval van 68 miljoen euro aan eerder getroffen kredietvoorzieningen.

Impact lage rentemarge beperkt

“In 2016 heeft onze aanhoudende focus op bankieren met de menselijke maat tot een verdere versterking van onze bankenfranchise geleid, zoals blijkt uit de verbetering van het marktaandeel nieuwe particuliere hypotheken, het aantal klanten en de klanttevredenheidscijfers”, stelt Maurice Oostendorp, directievoorzitter van de Volksbank, tevreden vast. “De kwaliteit van onze kredietportefeuille is verbeterd, waardoor onze nettowinst over 2016 profiteerde van een aanzienlijke vrijval van voorzieningen voor leningen. Dit heeft de impact van de lagere rentemarge beperkt.”

Reageer op dit artikel