nieuws

Verzekeraars vol vertrouwen ondanks bedreigingen

Branche 1609

Verzekeraars voelen zich meer dan andere bedrijfstakken bedreigd door ontwikkelingen van buitenaf, maar zien de toekomst desondanks vol vertrouwen tegemoet. Dat komt onder meer omdat de bedreidheid om de uitdagingen aan te gaan, groot is. Dat concludeert PwC uit een wereldwijd onderzoek onder CEO’s van verzekeraars.

Verzekeraars vol vertrouwen ondanks bedreigingen

PwC sprak met 95 CEO’s in de verzekeringswereld, verdeeld over 39 landen. “De verzekeringswereld is de bedrijfstak die het meest wordt geraakt door marktverstorende veranderingen.” Dat baseert PWC op het aandeel CEO’s dat ‘extreem bezorgd’ is over de bedreigingen door overregulering (bijna 70%), technologische veranderingen, ander consumentengedrag (beide zo’n 45%) en concurrentie van nieuwe spelers (bijna een kwart). Daarmee scoren verzekeraars hoger dan de entertainment- en mediasector, banken en de zorg. Maar de verzekeraars zijn ook het meest bereid om die veranderingen te omarmen: 67% ziet creativiteit en innovatie als heel belangrijk voor hun bedrijf en 61% onderzoekt de voordelen van samenwerking tussen mens en machine.
Andere punten van (matige tot grote) zorg zijn onzekerheid over economische groei (84%), sociale instabiliteit (75%), onzekerheid over de wereldpolitiek (74%), de toekomst van de eurozone (71%) en belastingdruk (71%).

Vertrouwen in groei

Ondanks de grote hoeveelheid beren op de weg heeft 80% van de topmensen bij verzekeraars er vertrouwen in dat er dit jaar groei in omzet en resultaat wordt geboekt. 35% heeft daar zelfs zeer veel vertrouwen in. Verzekeraars in de VS en China tonen het meeste optimisme. Die groei komt dan vooral vanuit de eigen activiteiten (81%). Daarnaast is kostenbesparing voor 61% een belangrijk onderwerp. Op het gebied van samenwerking wordt meer naar strategische allianties en joint ventures gekeken (45%) dan naar fusies en overnames (35%). Slechts 9% denkt erover om een bedrijfsonderdeel te verkopen of een bepaalde markt te verlaten.

Nieuwe toetreders

De meeste CEO’s zien relatief veel bedreigingen voor de groei. Zij noemen onder meer snelle technologische veranderingen (83%), beschikbaarheid van essentiële vaardigheden (81%), cyberbedreigingen (81%), gebrek aan vertrouwen in de industrie (74%) en nieuwe toetreders (65%). Met name dat laatste baart de verzekeraars meer zorgen dan andere bedrijven in de financiële dienstverlening, constateert PwC. “De toename van het aantal InsurTech-bedrijven kan verzekeraars juist helpen een sprong voorwaarts te maken, onder meer door betere data-analyse en efficiëntere processen.”
Verzekeraars willen zich vooral versterken in digitale en technologische kwaliteiten én in de klantervaring. Daarvoor zoeken ze in medewerkers leiderschap (79%), probleemoplossend vermogen (73%), samenwerking (71%). Ook creativiteit en innovatie (67%) scoort hoog. Bijna driekwart van de verzekeraars heeft dan ook het personeelsbeleid veranderd om beter aan te sluiten op de toekomst.

Reageer op dit artikel