nieuws

Toezichthouder DNB: ‘Toekomstbeeld schadeverzekeraars zorgwekkend’

Branche 3103

Alle inspanningen door de verzekeraars ten spijt betitelt De Nederlandsche Bank het toekomstbeeld voor Nederlandsche schadeverzekeraars nog altijd als “zorgwekkend”. Uit het onderzoek ‘Aanpassing verdienmodellen’ blijkt dat het operationele resultaat bij schadeverzekeraars de afgelopen jaren vrijwel is verdampt. Met de name de situatie bij motor WA is volgens DNB aanhoudend slecht. De toezichthouder wil daarom dat de schadeverzekeraars dit jaar een stresstest uitvoeren.

Toezichthouder DNB: ‘Toekomstbeeld schadeverzekeraars zorgwekkend’

De hoofdconclusie van het onderzoek is dat verzekeraars hun verdienmodellen aanpassen, maar nog meer stappen moeten zetten vanwege de veranderende marktomstandigheden. In het onderzoek is gekeken naar de voortgang die verzekeraars hebben gemaakt ten opzichte van 2014. Toen deed DNB onderzoek naar de toekomstbestendigheid van bedrijfsmodellen. In het nieuwe onderzoek bij een negental verzekeraars heeft DNB gekeken naar de voortgang die verzekeraars maken in de aanpassing van hun verdienmodel, de concreetheid van hun plannen en de mate waarin zij realistische toekomstverwachtingen hanteren.

Effecten aanpassingen niet altijd zichtbaar

DNB signaleert dat verzekeraars deze stappen maken en gaf dat eerder aan in het DNB-rapport “Visie op de toekomst van de Nederlandse verzekeringssector”. Zo heeft het merendeel van de verzekeraars plannen gemaakt om hun verdienmodellen toekomstbestendig te maken. Maar de effecten daarvan in termen van premies, resultaten en kosten zijn nog niet bij alle verdienpijlers zichtbaar.

Prestaties schadeverzekeraars vallen tegen

Voor schadeverzekeraars (exclusief inkomen) constateert DNB dat de prestaties tegen vallen, ondanks de strategische keuzes die zij hebben gemaakt. De premievolumes zijn sterker gedaald dan de kosten. Mede daardoor is het operationele resultaat nagenoeg verdampt. Ook de overall combined ratio is verslechterd in de afgelopen drie jaar. Daarmee liggen de prestaties beduidend onder de verwachtingen die schadeverzekeraars hadden tijdens het eerste onderzoek in 2014.

Verwachtingen niet altijd even realistisch

DNB benadrukt dat het belangrijk is dat dat schadeverzekeraars realistisch zijn in hun toekomstverwachtingen en dat zij in hun veranderstrategie bewuste stappen zetten op het gebied van bijvoorbeeld pricing, de sanering van verlieslatende portefeuilles en de schaalbaarheid van de kosten. “De verwachtingen van de verzekeraars zijn echter niet altijd even realistisch”, aldus DNB. “Zo verwachten verzekeraars in de komende jaren een sterk herstel van de schademarkt, ondanks de eerdere tegenvallers en de opkomst van nieuwe technologieën die de vraag naar schadeproducten kunnen verkleinen.”

Nieuwe kansen door innovaties

Daar staat volgens DNB tegenover dat technologische innovaties ook weer nieuwe kansen bieden voor schadeverzekeraars die hier tijdig op inspelen. De omstandigheden in de schademarkt vormen voor DNB één van de redenen om de schadeverzekeraars dit jaar te vragen een stresstest uit te voeren en het Product Approval and Review Process (PARP) -onderzoek te starten.

Bij levensverzekeraars ziet DNB een verschuiving in de waardeketen. “Verzekeraars ontplooien steeds meer fee-based-activiteiten – bijvoorbeeld voor APF en vermogensbeheer – waarbij zij zich begeven op markten die tot nog toe gedomineerd werden door andere aanbieders”, aldus DNB “Belangrijk is dat verzekeraars de risico’s hiervan goed inschatten, de kosten variabel maken en een exitscenario gereed hebben voor het geval ze met de nieuwe activiteiten niet de gewenste doelen bereiken.”

Krimp Leven individueel minder snel

Daarnaast blijft de portefeuille individuele levensverzekeringen verder krimpen, maar minder snel dan DNB in 2014 had voorspeld. Verzekeraars spelen daarop in door kosten te reduceren en verder te flexibiliseren, en door activiteiten te outsourcen of te automatiseren. Tot nu toe verloopt dit in lijn met de premieontwikkeling en zijn de resultaten positief. Het is volgens de toezichthouder van belang dat verzekeraars hieraan blijven werken als de portefeuille verder krimpt.

Op de collectieve levenmarkt zijn de ontwikkelingen van premies en resultaat nagenoeg in lijn met de eerdere verwachtingen van verzekeraars uit 2014. DNB: “Veranderende omstandigheden blijven onzekere factoren voor deze markt. Denk aan veranderde wetgeving en nieuwe initiatieven als het APF. Het is dan ook van belang dat verzekeraars hier met verschillende strategische scenario’s rekening blijven houden.”

Reageer op dit artikel