nieuws

‘Samenwerking essentieel voor innovatie’

Branche 1952

Wie wil innoveren, ontkomt niet aan samenwerking met andere partijen. Dat was een van de conclusies van een ‘meetup’ die Adfiz, de VNAB en het Verbond van Verzekeraars met een aantal van hun leden onlangs hielden over innovatie in de keten.

‘Samenwerking essentieel voor innovatie’

Brancheorganisaties en marktpartijen willen meer samenwerking: “Naast ieders individuele activiteiten is een extra inspanning noodzakelijk. Innovatie gaat niet vanzelf en moet door de ketenpartners gezamenlijk worden opgepakt om effectief en duurzaam te zijn.”
Centrale vraag was hoe verzekeraars en adviseurs/makelaars elkaar in de keten kunnen versterken om als verzekeringsbranche klanten in de toekomst goed te kunnen bedienen. “De meetup is ervaren als een unieke gelegenheid om het samen te hebben over de inzet van technologie om producten, dienstverlening en het functioneren van de keten te verbeteren en vernieuwen.”

Legacy als bottleneck

Volgens Adfiz zijn er “hele mooie en concrete ideeën verzameld die de komende periode nader zullen worden uitgedacht, zoals cocreatie”. “Daarnaast is een open discussie gevoerd over hoe innovatief het nu in de keten gaat. Zijn we niet te veel bezig met bestaande problemen (legacy), waardoor de snelheid waarmee dingen veranderen en de urgentie van vernieuwing onvoldoende wordt gevoeld? Tot slot is stilgestaan bij een aantal bottlenecks, die met name gezien worden in het (gebrek aan) onderling vertrouwen en de wet- en regelgeving. Er is behoefte hieraan te werken en om elkaar te helpen in de keten. Innovatie in de keten zou altijd een kans moeten krijgen.”

Reageer op dit artikel