nieuws

Rechtsgang tegen intermediair levert bij Hoge Raad vier tientjes op

Branche 1439

Een offshorebedrijf dat van zijn verzekeringsmakelaar een schadevergoeding eiste wegens te veel betaalde premies, heeft van de Hoge Raad uiteindelijk een vergoeding van € 39,67 toegewezen gekregen.

Rechtsgang tegen intermediair levert bij Hoge Raad vier tientjes op

De Hoge Raad deed vrijdag uitspraak in een zaak tegen intermediairbedrijf Intramar, die was aangespannen door de in offshore-activiteiten gespecialiseerde Oceanteam-groep. Intramar is voornamelijk als intermediair in die branche actief en heeft van 2009 tot en met 2011 onder meer Marine Equipment Insurance en een Combined Liability Insurance gesloten, naast het afhandelen van voorkomende schades. In die jaren zijn diverse premiefacturen niet betaald; in een aantal gevallen zijn schade-uitkeringen door Intramar verrekend met de openstaande vorderingen voor voorgeschoten premies.

Premieverschil

In 2009 is de Oceanteam-groep sterk ingekrompen tot een totaal van 20 medewerkers. De dekking van de aansprakelijkheidspolis is echter verlengd op basis van een organisatie met 300 werknemers. Vanaf eind 2010 heeft Oceanteam verzekeringen ondergebracht bij een andere verzekeringstussenpersoon. Begin 2011 is er wel overleg met Intramar, dat nog altijd een bedrag aan niet-betaalde premies heeft openstaan. Daarover is mailcontact met de directeur van Oceanteam. Die schrijft onder meer: “Je kan je voorstellen dat de besparing van meer dan € 120.000 op enkelt de liability verzekering niet mis is gezien dat 2010 exact hetzelfde was”. “Wat ook de reden hiervan is het duidelijk dat ik hier eerder had moeten ingrijpen.” De directeur stelt dat de betalingen geregeld worden en heeft een plan: “Om een ieder te accomoderen uit deze spagaat heb ik het volgende besluit genomen”, kondigt hij aan. Polissen worden overgesloten en “betalingen zullen plaatsvinden conform eerdere afspraak, onder de voorwaarde dat lopende schades ook worden afgehandeld”. “Zoniet dan worden deze geoffset zoals in het verleden ook met de OJ 900 is gedaan.” In maart 2011 volgen betalingen van in totaal € 154.200 aan Intramar.

Niet aannemelijk

Oceanteam eist vervolgens een schadevergoeding voor de rechter omdat Intramar de belangen van het offshorebedrijf onvoldoende behartigd heeft. Zowel de rechtbank als het gerechtshof wijst die vordering af. Oceanteam stelt oververzekerd te zijn geweest in 2009 vanwege het afvloeien van werknemers en het afstoten van bedrijfsonderdelen. Maar dat heeft het bedrijf volgens het hof niet aannemelijk gemaakt. “Zonder nadere toelichting kan het hof ook niet vaststellen dat bedoelde wijzigingen zich zouden dienen te vertalen in een hogere premierestitutie, laat staan tot welk bedrag.”

Inclusief een al afgesproken premierestitutie komt de vordering van Oceanteam op € 68.870,97. Intramar geeft aan dat te verrekenen met een nog openstaande vordering van € 68.831,30. “Nu de juistheid van voormelde bedragen vaststaat, volstaat de verantwoording ter zake de toegepaste verrekeningen evenzeer”, aldus het hof. Ook al hebben de vorderingen over en weer op verschillende bedrijfsonderdelen betrekking, Oceanteam heeft zulke verrekeningen in de rekening-courant voorheen ook toegestaan, overweegt het hof. “Daarbij hebben Oceanteam c.s. niet gesteld dat de verrekening tot gevolg heeft dat zij binnen de Oceanteam Groep met een onverhaalbare vordering blijven zitten.” De offshorespecialist heeft per saldo € 39,67 te vorderen van Intramar, maar inclusief rente is de (oudere) vordering van Intramar juist hoger. Daarom heeft het offsshorebedrijf uiteindelijk niets te vorderen, besluit het hof.

Geen vermeerdering

In cassatie bij de Hoge Raad slaagt Oceanteam er wederom (grotendeels) niet in om een schadevergoeding te bedingen. Het hoogste rechtsorgaan staat achter vrijwel alle beoordelingen van het hof. Alleen vindt de Hoge Raad dat het hof buiten de grenzen van de rechtsstrijd is getreden door te oordelen dat Oceanteam geen vordering heeft op Intramar omdat diens vordering ouder is en het hof aanneemt dat de hoofdsom van die vordering vermeerderd met rente hoger is dan de vordering van Oceanteam. “Verweerder heeft echter niet aangevoerd dat zijn vordering met rente moest worden vermeerderd.”
Dat leidt ertoe dat Oceanteam uiteindelijk een vergoeding van € 39,67 tegemoet kan zien, vermeerderd met de wettelijke rente vanaf de factuurdatum van de laatste premierestitutie aan Oceanteam (in 2013).

Reageer op dit artikel