nieuws

Rechters: Boeteprocedure AFM deugt niet

Branche 2339

De AFM heeft zijn bezwaarprocedure tegen opgelegde boetes niet op orde. Dit stelt het Financieele Dagblad op basis van twee rechterlijke uitspraken waarin de rechter dezelfde conclusie trok. In beide zaken werd de eerder opgelegde boete daarom meer dan gehalveerd.

Rechters: Boeteprocedure AFM deugt niet

In een zaak uit juli 2016 ging het om twee bemiddelaars in hypotheken, die het verbod op het in rekening brengen van een vergoeding aan hun klanten hadden ontdoken. Uit het vonnis blijkt dat de toezichthouder en de boetebeambte van de AFM tijdens de bezwaarprocedure contact met elkaar hadden.

Procedurefouten

Daarnaast bleef de toezichthouder na een hoorzitting in de bezwaarprocedure achter in de zaal, om daar met de voorzitter en bezwaarbehandelaars over de zaak te spreken. Vanwege de procedurefouten besloot de rechter de boetes voor de bemiddelaars te verminderen van € 270.000 naar € 117.500.
In de andere zaak, waarin vorige maand uitspraak werd gedaan, draait het om marktmisbruik door een ondernemer bij handel in een beursfonds. Hier werd de boete verminderd van € 500.000 naar € 240.000 omdat de toezichthoudende AFM-medewerker zonder goede reden aanwezig bij de voor- en nabespreking van een hoorzitting.

Gangbare werkwijze

Volgens de rechters is er geen sprake van incidenten maar gaat het om een gangbare werkwijze bij de AFM. De toezichthouder wil inhoudelijk geen commentaar geven omdat er nog hoger beroep loopt tegen de uitspraak in de zaak die de bemiddelaars hadden aangespannen. Ook in de marktmisbruikzaak volgt mogelijk nog hoger beroep.

Reageer op dit artikel