nieuws

Nieuwe privacywet: verzekeraar moet straks privacyagent hebben

Branche 1388

Verzekeraars moeten straks een Data Protection Officer aanstellen die onafhankelijk onderzoek kan doen naar gegevensgebruik binnen de organisatie. Dit is volgens Jos Schaffers, beleidsadviseur privacy bij het Verbond van Verzekeraars een van de gevolgen van de nieuwe Europese privacywet. Ook krijgen consumenten het recht om (onder meer) verzekeraars te dwingen tot het wissen van persoonsgegevens.

Nieuwe privacywet: verzekeraar moet straks privacyagent hebben

Op 25 mei 2018 wordt de Nederlandse Wet Bescherming Persoonsgegevens vervangen door de Europese Algemene verordening gegevensbescherming. Hoewel volgens Schaffers belangrijke principes voor de verwerking van persoonsgegevens overeind blijven, verandert er toch het nodige. “Voorheen moesten organisaties verwerkingen melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens, straks moeten ze zelf meer gaan vastleggen welke verwerkingen zij doen en op welke gronden”, aldus Schaffers. “Verzekeraars moeten dan ook een Data Protection Officer aanstellen die onafhankelijk onderzoek kan doen naar gegevensgebruik binnen de organisatie. Bij de ontwikkeling van een nieuw product moet met een Privacy Impact Assessment (PIA) worden vastgesteld wat voor impact het heeft op het gegevensgebruik.”

Recht op vergetelheid

Consumenten krijgen op grond van de nieuwe Europese privacywet meer rechten, waaronder het recht op dataportabiliteit. Dit betekent dat ze gegevens die ze hebben verstrekt aan een organisatie mogen opvragen en overdragen aan een andere organisatie. Verder krijgen consumenten het recht op vergetelheid. Ze kunnen, in bepaalde gevallen, organisaties verzoeken om hun persoonsgegevens zonder onredelijke vertraging te wissen.
De nieuwe wetgeving levert volgens Schaffers voldoende vraagstukken op voor verzekeraars. “Hoe ga je bijvoorbeeld om met het verzoek van een klant die zijn persoonsgegevens verwijderd wil hebben? Het Verbond gaat zijn leden bij de overgang ondersteunen.” Zo werkt de brancheorganisatie onder meer aan een nieuwe gedragscode.

Reageer op dit artikel