nieuws

Lindhout vs. ASR: Financiële injectie bleek blessing in disguise

Branche 9765

Vanmorgen troffen ASR en voormalig assurantiebemiddelaar Jos Lindhout elkaar opnieuw in de rechtbank. Het werd een herhaling van zetten in een juridisch steekspel dat inmiddels al enkele hoofdrolspelers heeft overleefd.

Lindhout vs. ASR: Financiële injectie bleek blessing in disguise

“Gajes!” Met deze en nog een paar andere krachttermen breekt voormalige tussenpersoon Jos Lindhout in op het betoog van advocaat Böhmer die namens ASR optreedt in de saga rondom de ondergang van het Eindhovense assurantiebemiddelingsbedrijf PSL Finance. De rechter weet gewezen tussenpersoon Lindhout op dat moment weer een beetje te bedaren in een zaak die bol staat van de emoties en de intriges.

De zitting in de bodemprocedure van Jos Lindhout tegen ASR is al weer het zoveelste hoofdstuk in een wonderlijke vertelling. Die begint in september 2002 als voormalig directeur Rob Beumer van Asam, het vehikel waarmee AMEV -een van de rechtsvoorgangers van ASR- investeert in intermediaire bedrijven zich meldt met een nieuwe investeerder, Henk van de Meene. Een financiële injectie lijkt op dat moment wel handig voor PSL want een van hun klanten is over de kop gegaan en kost de Eindhovense tussenpersoon alleen maar geld.

Deal met Fred Teeven

“Beumer presenteerde zich destijds als directeur Financial Support & Control bij ASR”, stelt advocaat Bruinsma namens Lindhout. Om daarmee direct het verweer van ASR te ondergraven dat de verzekeraar niet verantwoordelijk kan worden gehouden voor de acties van Lindhout. Bruinsma wijst er op dat de inmiddels overleden Van de Meene, enkele jaren voor Beumer hem in in contact bracht met Lindhout, al werd verdacht van lidmaatschap van een criminele organisatie en witwaspraktijken. Bovendien kwam Van de Meene, die topfuncties bekleedde bij groothandel Unigro en bouwbedrijf BAM, medio vorig jaar nog in het nieuws omdat ook hij een deal met voormalig officier van justitie en staatssecretaris Fred Teeven zou hebben gesloten om aan vervolging te ontkomen.

Blessing in disguise

Beumer stuurde volgens Bruinsma actief aan op samenwerking tussen Lindhout en Van de Meene. Er wordt zelfs, zonder dat er aanvankelijk een papieren kredietovereenkomst was, 1,3 miljoen euro vanuit AMEV aan PSL overgemaakt om de financiële positie van het bedrijf te versterken. Het bleek volgens Bruinsma achteraf een “blessing in disguise”.

De deal blijkt in maart 2003 niet door te gaan. In plaats daarvan wordt Lindhout door Beumer gedwongen om zijn bedrijf voor het symbolische bedrag van 1 euro te verkopen aan branchegenoot Hestia. In ruil daarvoor is Lindhout zijn schulden kwijt. Bovendien krijgt hij een afvloeiingsregeling en wordt, zo is het plan, de hypotheek voor zijn woonhuis bij WestlandUtrecht Hypotheekbank deels afgelost.

Falcon en Easy Life

Daarna beginnen de visies op de zaak van ASR en Lindhout compleet uit elkaar te lopen. Volgens Lindhout is hij volledig voor het blok gezet door Beumer en moest hij de deal wel accepteren op straffe van directe terugvordering van de financiële injectie van 1,3 miljoen euro en het blokkeren van bonussen à 200.000 euro die PSL nog te vorderen had van Falcon Leven, ook een voorloper van ASR. Voormalig Falcon topman Frits Rijnaard, zou hierover desnoods onder ede willen getuigen, aldus Bruinsma. Rijnaard duikt na zijn vertrek bij Falcon in 2007 op bij Easy Life, een investeringsfonds in tweedehands levensverzekeringen dat in 2008 met veel juridisch gedoe ten onder gaat.

Alleen suiker op brood

De advocaat stelt dat het gezin Lindhout na het einde van PSL financieel in zeer zwaar is geraakt. Er was een forse hypotheekschuld bij WestlandUtrecht die uiteindelijk leidde tot verkoop van de woning in Waalre. “De kinderen hadden alleen suiker voor op brood. De heer Lindhout zou aanblijven als adviseur bij PSL maar uiteindelijk bleek hij niet meer te kunnen werken in de branche. Gelukkig had hij de steun van vrienden en bekenden, maar die willen uiteindelijk ook hun geld terug.”

Hestia is de nabetalingsregeling, zoals beklonken bij de verkoop van PSL, nooit nagekomen. Volgens Lindhout had Beumer hier een belangrijke stem in. Wel betaalde Hestia de 1,3 miljoen euro terug aan Amev die eerder was verstrekt aan PSL. Volgens Lindhout het bewijs dat het Beumer alleen maar te doen was om zijn eigen hachje binnen ASR te redden. Hestia redt het in ieder geval niet en gaat in 2005 failliet. Beumer vertrekt ruim drie jaar later bij ASR en overlijdt in 2015.

Kopie van visitekaartje

De advocaat van ASR die, ironisch genoeg, Böhmer heet, betitelt de jarenlange juridische strijd als een “queeste” van Lindhout om geld terug te vorderen. Geld waarvoor hij volgens Böhmer niet bij ASR moet zijn. “Asam was de contractpartij. Dat was glashelder. De heer Lindhout verwart in alle processtukken consequent Asam met ASR.”

Dat Rob Beumer zich voordeed als vertegenwoordiger van ASR doet daar volgens Böhmer niets aan af. “Het bewijsstuk is een kopie van een visitekaartje. Daar staat alleen op dat Asam onderdeel is van Amev. Daarmee strandt de vordering.” Eerder werd ook de huidige ASR-topman Jos Baeten gehoord over diens directe betrokkenheid bij deze zaak. Een aanklacht tegen Baeten wegens meineed werd geseponeerd wegens gebrek aan bewijs.

Bedrijf in deplorabele toestand

Inhoudelijk stelt Böhmer dat Asam Lindhout feitelijk een dienst heeft bewezen door diens bedrijf voor 1 euro over te nemen. PSL verkeerde volgens de advocaat op dat moment in deplorabele toestand door jarenlange miljoenenverliezen. Het bedrijf zou technisch failliet zijn geweest. Lindhout reageert als door een wesp gestoken op de uitlatingen van de advocaat van ASR en onderbreekt diens weerwoord onder meer met de woorden “u liegt” en “gajes”.

Na een terechtwijzing door de rechter van Lindhout gaat Böhmer tamelijk onverstoorbaar verder. “PSL was zonder overname failliet verklaard. Strikt genomen is de heer Lindhout 1 euro rijker geworden. Zonder verkoop was de nabetalingsregeling er ook niet geweest.” Dat Hestia die regeling geen gevolg gaf, was volgens hem een zelfstandige keuze van dat bedrijf. “Beide bedrijven verkeerden op voet van oorlog met elkaar. Hestia besliste per keer welke crediteuren het zou betalen en Lindhout zat daar niet bij.”

Vaststellingsovereenkomst in voor- en nadeel

Het verweer van de advocaat ten spijt, besluit Asam in 2006 een vaststellingsovereenkomst aan te gaan met Lindhout. De laatste krijgt 700.000 euro op basis van een finaal kwijtingsbeding. ASR stelt dat Asam daarmee het boek heeft willen sluiten. “Zeven ton is geen fooi. Dat is een buitengewoon groot bedrag”, stelt Böhmer.

Volgens Lindhout, die ook nog even het woord kreeg van de rechter, staat de vergoeding echter in het niet bij de schade die hij heeft geleden -ca. 9 miljoen euro- en die hij vordert van ASR. Hij zou bovendien de vaststellingsovereenkomst hebben getekend onder druk van zijn op dat moment slechte persoonlijke financiële situatie. ASR stelt echter dat een beroep op nietigverklaring van de vaststellingsovereenkomst verjaard is. Bovendien heeft Lindhout zich volgens de verzekeraar niet gehouden aan de bepaling in de overeenkomst dat hij ASR niet verder zou beschadigen.

De rechter doet naar verwachting op 5 april uitspraak

Reageer op dit artikel