nieuws

‘Leg vast dat klant overstapt naar andere tussenpersoon bij beëindiging overeenkomst van opdracht’

Branche 2865

Financieel adviseurs doen er verstandig aan om in een overeenkomst van opdracht vast te leggen dat bij beëindiging daarvan de dienstverlening helemaal stopt, ook de nazorg. Als er sprake is van een verzekeringsovereenkomst is het aan te raden om contractueel vast te leggen dat de klant overstapt naar een andere tussenpersoon als de overeenkomst van opdracht wordt beëindigd.

‘Leg vast dat klant overstapt naar andere tussenpersoon bij beëindiging overeenkomst van opdracht’

Dat stelt advocaat Coen Fledderus van Polis Advocaten in het februarinummer van het Tijdschrift Aansprakelijkheids- en Verzekeringsrecht in de Praktijk. Hij beschouwt in dat artikel de juridische kanten van de Kifid-uitspraak waarin de geschillencommissie stelt dat adviseurs hun zorgplicht behouden, ook als de klant een nazorgabonnement weigert.

Beëindiging van de overeenkomst

Fledderus gaat dieper in op hoever de zorgplicht strekt, ook als de relatie tussen klant en adviseur wordt verbroken. De advocaat maakt in zich beschouwing onderscheid tussen verzekeringen en andere financiële producten zoals hypotheken. Bij verzekeringen ontslaat beëindiging van de overeenkomst van opdracht de adviseur niet van zorgplicht, schrijft Fledderus. “Een verzekering die door bemiddeling van een bemiddelaar tot stand is gekomen of naar de portefeuille van een bemiddelaar is overgeboekt, behoort in de relatie tot de betrokken verzekeraar tot de portefeuille van die bemiddelaar zolang die verzekering daaruit niet is overgeboekt”, citeert Fledderus artikel 4:102 Wft.

Portefeuillerecht

Pas na intermediairwijziging vervalt dus de zorgplicht van de (eerste) financieel adviseur. Alleen kan een verzoek tot intermediairwijziging alleen door de klant zelf gedaan worden, niet door de adviseur. “De klant zal derhalve door de financieel adviseur bewogen moeten worden een andere financieel adviseur te zoeken waarna de verzekering naar deze nieuwe partij overgeboekt moet worden. Pas dan is de relatie tussen de financieel adviseur en de klant volledig ten einde”, aldus Fledderus.

Bij hypotheken ligt dat anders, schrijft de advocaat. Het portefeuillerecht strekt zich niet uit tot hypotheken. “Als er geen contractuele verhouding meer tussen partijen is, zou ook de publiekrechtelijke verplichting tot het wijzen op wezenlijke wijzigingen niet meer op de adviseur moeten rusten, maar zou die weer op de aanbieder moeten komen te rusten.”

Overstap afdwingen

Fledderus adviseert om duidelijke afspraken te maken waarin de reikwijdte van de dienstverlening (en de beloning daarvoor) goed vast te leggen. Hij noemt het verstandig om in de overeenkomst van opdracht vast te leggen dat als die beëindigd wordt, de dienstverlening in het geheel wordt gestaakt.

Bij verzekeringsbemiddeling moet bovendien worden opgenomen dat een klant bij beëindiging van de overeenkomst van opdracht de verplichting op zich neemt naar een andere tussenpersoon over te stappen. “Daarmee wordt voorkomen dat de klant tegen wil en dank van de tussenpersoon tot diens portefeuille blijft behoren met als gevolg de nazorgverplichting van de financieel adviseur.” Weigert de klant over te stappen, dan kan de adviseur dit met het contract in de hand bij de rechter afdwingen, aldus Fledderus.

Reageer op dit artikel