nieuws

Lard Friese (NN): nieuwe producten en meer keuze voor intermediair na overname Delta Lloyd

Branche 2937

De overname van Delta Lloyd door NN Group is niet alleen gunstig voor de verzekeraar zelf, het intermediair krijgt ook nieuwe kansen. Dat zei bestuursvoorzitter Lard Friese donderdag na bekendmaking van de jaarcijfers over 2016. Van verschraling van productaanbod hoeft volgens hem geen sprake te zijn. “De samenwerking is er juist op gericht om sneller nieuwe producten op de markt te brengen.” Friese hoopt bovendien dat NN’s volmachtkanalen gaan helpen de hoge schadelast te reduceren, naar 97% eind 2018.

Lard Friese (NN): nieuwe producten en meer keuze voor intermediair na overname Delta Lloyd

Friese noemde donderdagmiddag 2016 een bewogen jaar waarin NN Group belangrijke strategische stappen heeft genomen, waarvan de belangrijkste is de aankondiging Delta Lloyd over te nemen. Zodra de aandeelhouders akkoord zijn en de overname een feit is, hoopt de CEO de “commerciële flair en snelheid van Delta Lloyd te combineren met de ambachtelijkheid van NN.”

Wat hem betreft is er geen reden om met weemoed te kijken naar het verdwijnen van het merk Delta Lloyd. “Ik weet welke emoties het kan oproepen bij het personeel, maar ik ben ervan overtuigd dat de medewerkers zich straks kunnen vinden in onze gezamenlijke toekomst.”

Geldt dat ook voor uw klanten en het intermediair? Zij zien ook een sterk merk verdwijnen.
“Ik snap dat dit ook voor intermediair emotionele connotaties heeft, daar heb ik respect voor. Maar uiteindelijk is dit een rationeel besluit, en onze toekomst ziet er beter en sterker uit als NN Group en Delta Lloyd samen verder gaan.”

Wat zegt u tegen tussenpersonen die vrezen voor verschraling van het aanbod? Voor hen is er straks minder keuze?
“Volgens mij blijft er meer dan genoeg keuze over als je naar de markt als geheel kijkt. Bovendien is deze samenwerking juist gericht op versnelde innovatie. Er komen meer en nieuwe producten. Die versnelde innovatie biedt daardoor ook nieuwe kansen voor het intermediair.”

Hoge schadelast door autoverzekeringen

Uit de jaarcijfers bleek donderdag dat de hoge combined ratio op schadeverzekeringen de winst in 2016 heeft gedrukt. De schadelast bedroeg 103,4% (non-life) en Friese wil die in een kleine twee jaar naar 97%. Dan moeten vooral de autoverzekeringen beter gaan presteren, lichtte hij toe.

“We hebben een te hoge combined ratio, maar als je die uitsplitst zien we dat arbeidsongeschiktheidsverzekeringen het goed doen. Daar  halen we 98%. Inboedel en opstal – waar brand en storm onder vallen – doen het ook goed als je de grote storm eruit haalt die we in mei en juni hebben gehad. Zonder storm halen we een combined ratio van 95% (met storm 102%, red.). Een issue is de automarkt, met een combined ratio van 114,9%. Die markt is in Nederland al jaren niet gezond en daar zullen we ons echt moeten verbeteren.”

Hoe gaat u dat doen?
“Enerzijds door te stoppen met niet renderende productlijnen, zoals we in 2015 hebben gedaan met verzekeringen voor leasecontracten van meer dan 50 auto’s. Ook moeten we fijnmazig vaststellen welke autorijders weinig schade rijden zodat we kunnen zorgen dat elk risico een goede prijs krijgt. Deels hebben we premies ook verhoogd en zijn we bezig om de kosten omlaag te brengen. Maar het blijft een lastige markt met veel concurrentie, waardoor het even tijd kost om de combined ratio omlaag te krijgen.”

U haalt de grote stormen van 2016 uit de cijfers, omdat ze uitzonderlijk zijn. Tegelijkertijd waarschuwen experts dat dergelijke extreme weersverschijnselen wellicht niet elk jaar voorkomen, maar wel vaker zullen gebeuren.
“We zijn ons bewust van klimaatverandering en spelen daar voortdurend op in, en we stellen onze modellen daarvoor steeds bij. We kunnen niet elk jaar een storm buiten de cijfers houden.”

Ziet u ook een taak voor uw volmachtkanalen om de schadelast te verkleinen?
“Zeker, zij kunnen ons helpen de combined ratio te verlagen door de risico’s nog beter in te schatten. Volmachten zijn zeer kundige mensen en ik reken erop dat ze serieus en zeer gedisciplineerd te werk gaan. Het goed inschatten van risico’s is fundamenteel voor het vak.”

Verandert er iets aan de rol van de volmachten na de overname van Delta Lloyd?
“Volmachten zijn belangrijk voor ons, en de samenwerking verloopt goed. Wat mij betreft blijft dat zo.”

Welke toekomst ziet u in dat licht voor de samenwerking die Delta Lloyd vorig jaar is aangegaan met Voogd & Voogd voor particuliere schade?
“Laten we eerst zorgen dat de transactie met Delta Lloyd wordt afgerond. Het is te vroeg om daar nu al uitspraken over te doen.”

Reageer op dit artikel