nieuws

Dijsselbloem stuurt ontwerpbesluit over hogere Wft-boetes

Branche 1226

Minister Dijsselbloem (Financiën) heeft de Tweede Kamer een ontwerpbesluit gestuurd over beleidsmatige aanpassingen in het Besluit bestuurlijke boetes financiële sector. Die voorzien onder meer in een omzetgerelateerde boete voor grote ondernemingen.

Dijsselbloem stuurt ontwerpbesluit over hogere Wft-boetes

De aanpassingen in het boetebeleid zijn onderdeel van het ontwerpbesluit verordening marktmisbruik. Dat gaat binnenkort naar de Raad van State voor advies.

Omzetgerelateerde boetes

Het boetebesluit maakt het mogelijk dat de AFM en DNB gebruik kunnen maken van het omzetgerelateerde boetemaximum. “De systematiek van het boetebesluit is nu zo opgezet dat bij het vaststellen van een boete nooit op een hogere boete wordt uitgekomen dan het nominale maximumbedrag voor de categorie. Met de introductie van het omzetgerelateerde boetemaximum biedt de Wft in bepaalde gevallen wel een hoger maximum. Met de aanpassing wordt bewerkstelligd dat de hogere boete ook daadwerkelijk kan worden opgelegd.” Daartoe is het nieuwe artikel 3a opgetuigd.

Hogere maxima

Daarnaast wordt het mogelijk om per overtreding bij Algemene Maatregel van Bestuur een hoger basisbedrag en boetemaximum te bepalen als dat op grond van Europese richtlijnen of verordeningen is vereist. “Ook kan, als dat is vereist, een omzetgerelateerd boetemaximum worden vastgesteld voor overtredingen van voorschriften die in de tweede boetecategorie zijn gerangschikt. Op grond van de wet geldt het omzetgerelateerd boetemaximum alleen bij de hoogste (derde) boetecategorie.”
In de voorgestelde wijziging wordt de maximumboete voor categorie 3 verhoogd van € 4 mln naar € 5 mln. Voor grote ondernemingen wordt een omzetgerelateerde maximumboete ingevoerd bij overtredingen van de hoogste categorie. Die wordt 10% van de netto-omzet in plaats van nu € 5 mln. Bovendien wordt het mogelijk om in bepaalde gevallen de boete te verhogen naar maximaal € 20 mln of 15% van de omzet. Bij overtredingen in de tweede categorie wordt een omzetgerelateerd boetemaximum van 5% ingevoerd.

Sneller openbaar maken

Het openbaar maken van een boete kan in het nieuwe ontwerpbesluit sneller: nu geldt nog dat openbaarmaking pas mogelijk is als het boetebesluit onherroepelijk is geworden. Bij overtredingen in de zwaarste categorie mag de toezichthouder straks direct na bekendmaking aan de overtreder het besluit openbaar maken.In sommige gevallen wordt het ook mogelijk waarschuwingen of verklaringen te publiceren.

Reageer op dit artikel