nieuws

CFD: ‘Intermediair laat PvdA en SP koud’

Branche 6249

Voor wie er in de branche nog niet uit is, komt branche-organisatie CFD met een verkapt stemadvies voor de komende Tweede Kamerverkiezingen. De belangen van het intermediair zijn volgens Herdink c.s. het beste in handen bij het CDA en, in tweede instantie, de VVD. PvdA en SP hebben volgens de CFD het minste op met tussenpersonen.

CFD: ‘Intermediair laat PvdA en SP koud’

De CFD zette het stemgedrag van de verschillende politieke partijen op een rijtje bij moties die tijdens de afgelopen periode van grote invloed zijn geweest op de branche en de bedrijfsvoering van financieel dienstverleners. Kijkend naar het stemgedrag, concludeert de CFD dat het vooral de VVD en het CDA zijn geweest die de afgelopen 4 jaar zich het meest voor het intermediair hebben ingespannen. “Aukje de Vries (VVD) heeft de meeste moties ingediend, maar bij de meest impactvolle motie heeft ze tegengestemd, daar waar het CDA heeft voorgestemd.” aldus de CFD.

Motie heroverweging PE-examens

De brancheorganisatie doelt daarmee op een motie van PVV-Kamerlid Van Dijk uit 2013 die een heroverweging van de verplichte PE-examens beoogde. Behalve de VVD stemden alleen PvdA en ChristenUnie tegen deze motie. “Hierdoor heeft CFD niet de VVD maar het CDA tot meest intermediair vriendelijke partij benoemd.”

Geen ontheffing schrijnende gevallen

Die eretitel geldt wat de CFD betreft zeker niet voor SP en PvdA. Zij stemden in 2015 als enige fracties tegen de motie die Aukje de Vries indiende voor een ontheffingsmogelijkheid voor schrijnende gevallen bij de PE (Plus) examens. De CFD: “Tevens is het zeer ernstig om te constateren dat de PvdA en de SP het intermediair zelfs niet willen ontzien indien men door een ernstige ziekte of een onvoorzien voorval, niet in staat is om aan de PE-verplichting deel te nemen. Ook al bent u doodziek, u kunt wat hen betreft barsten.”

Reageer op dit artikel