nieuws

CDFD: ‘Lindenhaeghe heeft het mis, prognose minister klopte wél’

Branche 2387

Volgens Erik Mulder van het College Deskundigheid Financiële Dienstverlening slaat opleidingsinstituut Lindenhaeghe in haar recente nieuwsbrief de plank mis. Lindenheaghe schrijft daarin dat de minister er flink naast zat met zijn prognose-aantal voor de PEplus examens.

CDFD: ‘Lindenhaeghe heeft het mis, prognose minister klopte wél’

Lindenhaeghe reageert in de bewuste nieuwsbrief op de tellingen van het CDFD die recent zijn gepubliceerd. Het CDFD meldde dat er 137.996 PE Plus examens zijn afgenomen en 198.765 initiële examens.

Telfoutje

Het opleidingsinstituut slaat daar op aan en schrijft: “137.996 examens? Maar wacht nou eens even. In de brief die minister Dijsselbloem in 2015 naar de voorzitter van de Tweede Kamer schreef, stonden heel ander cijfers. In die brief schrijft hij, dat hij verwacht dat het gaat ‘om circa 240.000 (her)examens’. En nu blijken er ‘slechts’ 137.996 examens te zijn afgenomen?! Dat is 43% minder dan begroot. Bijzonder. (…)Het lijkt erop dat in Den Haag een inschattings- of telfout(je) gemaakt is. Een paar examens binnen de modulaire opbouw dubbel geteld wellicht? Hoe het ook zij, de cijfers maken in elk geval een ding duidelijk. Want hoe er in de afgelopen periode een tekort van 1,9 miljoen aan (niet ontvangen) examenleges in Den Haag kon ontstaan, dát is ons nu wel duidelijk.”

Geen onderscheid

Erik Mulder meldt namens het CDFD het volgende: “Wat Lindenhaeghe opschrijft klopt niet. Lindenhaeghe kijkt onterecht alleen naar de afgelegde PEplus-examens. In de brief van april 2015 waar Lindenhaeghe naar verwijst, is aangegeven dat wij voor de gehele overgangsperiode (en die besloeg toen nog alleen 2014 en 2015), op basis van onder andere prognoses van exameninstituten en het aantal inschrijvingen voor examens die de DUO registreert, uitgaan van circa 240.000 examens en herexamens. Hier is toen geen onderscheid gemaakt tussen initiële en PEplus-examens.”

In de periode 2014 tot en met 2015 zijn vervolgens 127.197 initiële examens gedaan en 98.896 PEplus-examens: in totaal 226.093. Mulder: “Dit is een fractie (minder dan 6%) onder het geschatte aantal van 240.000 (her)examens. Vervolgens zijn daar in het (extra) jaar overgangstermijn 2016, nog eens 71.568 (initieel) + 39.100 (PEplus) = 110.668 examens bij gekomen. Over de gehele overgangsperiode (2014 – 2016) zijn 198.765 initiële examens en 137.996 PEplus-examens afgelegd (in totaal 336.761).”

Andere verklaring tekort

Ook heeft het CDFD een andere verklaring voor het tekort van € 1,9 miljoen. “Het tekort, dat de minister overigens gewoon met belastingmiddelen heeft gedekt, is niet ontstaan doordat PE-prognoses niet zouden kloppen. De kosten waren wat hoger dan de legesinkomsten uit alle examens, zowel initieel als PEplus. Belangrijke oorzaak daarvan is dat de overgangsperiode op aandringen van de brancheorganisaties met één jaar is verlengd.”

Reageer op dit artikel