nieuws

Beter resultaat Aegon, Nederlands bedrijf krimpt

Branche 1774

Aegon heeft het onderliggend resultaat in het laatste kwartaal van 2016 sterk verbeterd tot € 554 (435) mln. Dat is te danken aan de activiteiten in Amerika, lagere kosten en claims en hogere rente. In Nederland kampt Aegon met een verder teruglopende omzet.

Beter resultaat Aegon, Nederlands bedrijf krimpt

De kostenbesparingen zijn op jaarbasis uitgekomen op € 110 mln en dat is meer dan voor 2016 was gepland. Op beleggingsgebied lijdt Aegon € 13 mln verlies; in ons land zorgde onder meer de hogere rente voor betere resultaten, maar de verliezen in de VS waren groter “als gevolg van marktvolatiliteit”. De nettowinst kwam uit op € 470 mln. In het vierde kwartaal van 2015 werd nog € 580 mln verlies geleden.

Leven en Pensioen

Met de kwartaalcijfers zijn ook de jaarcijfers voor het Nederlandse verzekeringsbedrijf bekend. De gestandaardiseerde individuele levenproductie is bij Aegon Nederland vorig jaar stabiel gebleven op € 32 mln. De koopsomproductie lag het hele jaar lager dan in 2015 en kwam uit op € 223 (256) mln. De omzet uit nieuw gesloten polissen tegen periodieke premie is toegenomen tot € 10 (6) mln. “Meer klanten in Nederland stappen over op producten op basis van een vergoeding (fee)”, verklaart Aegon de daling in koopsommen.
In het pensioenbedrijf daalde de productie naar € 79 (98) mln. De koopsomomzet gaf 8% toe met € 538 (586) mln en de inkomsten uit nieuwe periodieke premies zakte bijna 40% in tot € 25 (40) mln. Het onderliggend resultaat is gedaald tot € 197 (212) mln.
De premieomzet Leven is bij Aegon Nederland gedaald tot € 2.015 (2.240) mln.
De levenproductie wereldwijd is met 12% gedaald tot € 240 mln. “Dat komt deels door een lagere verkoop van pensioenen in Nederland, vanwege de doorgaande verschuiving in de vraag van gegarandeerde pensioenen naar beschikbarepremieregelingen.” Daarnaast kampt de levenverkoop in de Verenigde Staten met een krimpende aanwas van nieuwe verkoopagenten en worden er minder variabele lijfrenteproducten verkocht

Schade

Ook in Ziekte en ongevallen (met name inkomensverzekeringen) daalde de Nederlandse omzet (€ 210 mln tegen € 234 mln). Het overige schadebedrijf boekte een aanzienlijke omzetdaling tot € 266 (473) mln vanwege de verkoop van de zakelijke portefeuille aan Allianz.
De verkoop van schadeverzekeringen leverde in 2016 minder nieuwe premie op: € 35 (38) mln, al groeide de productie in inkomensverzekeringen tot € 14 (9) mln. Het schadebedrijf herstelde zich met een onderliggend resultaat van € +1 mln (-21 mln).
De nettowinst van het totale Nederlandse verzekeringsbedrijf is licht lager uitgekomen op € 414 (419) mln.

Herberekening

De solvabiliteit van Aegon (Solvency II) is verbeterd tot 159%. Aegon gaat voor juli nader kijken naar de aannames die ten grondslag liggen aan de factor van 75% die wordt gehanteerd om te berekenen in hoeverre verliezen met uitgestelde belastingen kunnen worden opgevangen (het verliescompensatievermogen). Dat is op aandringen van DNB, eerder deze maand. “De Nederlandse onderdelen hebben € 100 mln teruggestort aan de lokale holding. Dividenduitkeringen vanuit Nederland aan de groepsmaatschappij is opgeschort, in afwachting van de herbeoordeling.” Het Nederlandse verzekeringsbedrijf stond eind 21016 op een solvabiliteitsratio van 141%. Standard & Poor’s heeft de rating van Aegon Nederland verlaagd van ‘stabiel’ naar ‘negatief’.

Reageer op dit artikel