nieuws

Banken werken aan ‘Kifid’ voor kleine ondernemers

Branche 922

De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) werkt aan een loket voor geschillenbeslechting waar kleine ondernemers terecht kunnen. Het loket moet een laagdrempelige oplossing bieden voor kleinzakelijke klanten met klachten over financiering. Tegelijkertijd zijn de banken bezig met een gedragscode die per 1 januari 2018 in werking zal treden.

Banken werken aan ‘Kifid’ voor kleine ondernemers

In de gedragscode leggen banken vast wat kleinzakelijke klanten van banken mogen verwachten bij een financiering. Hierdoor wordt volgens de NVB hun informatiepositie versterkt, ontstaat meer rechtszekerheid en wordt recht gedaan aan het ondernemerschap van de kleinzakelijke klant.

Alternatief voor gang naar rechter

De banken stellen klachten zoveel mogelijk zelf te willen oplossen. Voor situaties waarin dit niet lukt, willen banken dat kleinzakelijke klanten de mogelijkheid krijgen om een geschil over hun financiering voor te leggen aan een loket voor geschillenbeslechting als alternatief voor een gang naar de rechter. Over de gedragscode en het daarmee samenhangende loket voor geschillenbeslechting gaan de banken nog met stakeholders in gesprek.

Reageer op dit artikel