nieuws

Achmea duikt in het rood

Branche 6003

Achmea het verwacht het boekjaar 2016 af te sluiten met een verlies van circa €380 miljoen. Dit heeft de verzekeraar bekend gemaakt vooruitlopend op de jaarcijfers die op 14 maart bekend worden gemaakt. De verzekeraar wijt de rode cijfers hoofdzakelijk aan hogere incidentele lasten in de tweede helft van vorig jaar.

Achmea duikt in het rood

Achmea moest haar voorzieningen voor letselschades verhogen, werd geconfronteerd met een hoger dan verwacht gebruik van nieuwe medicijnen, moest een reorganisatievoorziening treffen en goodwill afboeken van de Turkse verzekeringsactiviteiten. Het resultaat in de eerste helft van 2016 werd bovendien sterk beïnvloed door de hagelcalamiteit van juni met een impact na herverzekering van € 152 miljoen.

Voorzieningen voor letselschades

De verhoging van de voorzieningen voor letselschades in de tweede helft van 2016 wordt onder meer veroorzaakt door veranderingen in wet- en regelgeving. Deze verhoging heeft een impact op het resultaat van het segment Schade & Inkomen Nederland van circa € 178 miljoen negatief.

Dure medicijnen

Nieuwe verwachtingen voor de zorgkosten voor het tekenjaar 2016 hebben in de tweede helft van 2016 een impact van circa €100 miljoen negatief op het resultaat bij het segment Zorg Nederland. Vooral een hoger dan verwacht gebruik van nieuwe (dure) medicijnen leidt tot de gestegen ramingen. De in november 2016 gecommuniceerde nadelige effecten van de scherpe premiestelling voor 2017 op het resultaat 2016 worden grotendeels gecompenseerd door een vrijval van voorzieningen op oudere tekenjaren.

Aangekondigde reorganisatie

Eind vorig jaar werd bekend dat het aantal arbeidsplaatsen bij Achmea tot het jaar 2020 verder zal gaan afnemen. In verband met deze afname zijn reorganisatie- en leegstandsvoorzieningen gevormd met een impact op het resultaat van meer dan € 100 miljoen.

Turkse verzekeringsactiviteiten

De economische ontwikkelingen in Turkije hebben geleid tot een hogere risicopremie voor onze verzekeringsactiviteiten in dat land. In verband hiermee hebben we de aan deze activiteiten gerelateerde goodwill volledig afgeboekt met een impact van € 93 miljoen negatief.

Reageer op dit artikel