nieuws

Oud-topmannen moeten fraudemiljoenen terugbetalen aan HDI

Branche 3569

Drie oud-bestuurders van HDI-Gerling moeten miljoenen terugbetalen aan hun oud-werkgever. De rechtbank Rotterdam hield de topmannen woensdag hoofdelijk aansprakelijk voor onbehoorlijk bestuur, onbehoorlijk toezicht en de onrechtmatige overdracht van een omvangrijke Arubaanse verzekeringsportefeuille aan Treston.

Oud-topmannen moeten fraudemiljoenen terugbetalen aan HDI

Volgens HDI-Gerling, een van de grootste industriële verzekeraars van Nederland, zouden oud-topmannen Gerhard Mattke en zijn zoon Marco ruim €25 miljoen hebben ontvreemd door oplichting, diefstal, corruptie en valsheid in geschrifte. De derde verdachte, ex-bestuurder Bert Schouten, zou ruim €4 miljoen onrechtmatig aan de verzekeraar hebben onttrokken.

1 Arubaanse florin

De drie oud-topmannen hebben volgens de rechtbank onbehoorlijk en onrechtmatig gehandeld bij de verkoop en herverzekering van een grote Arubaanse verzekeringsportefeuille van HDI aan Treston Insurance Company. Ze verkochten de portefeuille voor praktisch niets (1 Arubaanse florin) en verzwegen daarbij dat ze zelf een meerderheidsbelang hadden in Treston.

Hoe hoog de schade is die de Mattkes en Schouten aan HDI-Gerling moeten terugbetalen, kan de rechtbank nog niet opmaken. Volgens HDI was de werkelijke waarde €21 miljoen. Van het geld zouden de bestuurders luxe huizen hebben gekocht, inclusief een villa op Mallorca, en een plezierjacht.

De Rotterdamse rechtbank veroordeelde de oud-topmannen bovendien voor het betalen van de geleden schade in een reeks transacties in onroerende zaak Mesa Vista, dat eigendom was van een van de bestuurders en door HDI werd aangekocht. HDI stelt dat het verschil tussen aankoop- en verkoopwaarde ruim 200.000 Amerikaanse dollar was, maar ook hiervan wil de rechter dat de schade nader wordt vastgesteld.

Reageer op dit artikel